Muutos lajiteltavan jätteen vastaanottomaksuihin

Perämeren jätelautakunta on kokouksessaan 4.12.2018 hyväksynyt pykälässä 75 Perämeren jätelautakunnan alueen (Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio, Ylitornio) jätetaksan muutokset koskien Perämeren Jätehuolto Oy:n vastaanottomaksuja lajiteltavan yhdyskuntajätteen ja lajiteltavan rakennusjätteen osalta. Muita muutoksia taksaan ei tehty. Muutokset tulevat voimaan 1.2.2019.

Lajiteltavan jätteen maksut ovat 1.2.2019 alkaen seuraavat:

  • 151 lajiteltava yhdyskuntajäte 160,00 €/t (alv 0 %)
  • 251 lajiteltava rakennusjäte 160,00 €/t (alv 0 %)

Perämeren jätelautakunnan asiaa koskeva pöytäkirjanote valitusosoituksineen on yleisesti nähtävillä 16.1.2019 asti alla. Kuulutus, pöytäkirjanote ja taksa ovat nähtävillä 10.12.2018-16.1.2019  myös Kemin ja Tornion kaupungintaloilla sekä Keminmaan, Tervolan ja Ylitornion kunnantaloilla.

Perämeren jätelautakunnan päätökseen saa hakea muutosta 16.1.2019 mennessä kirjallisella kunnallisvalituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta (os. PL 189, 90101 Oulu). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta löytyvät päätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta.

Lisätietoja asiasta antaa Perämeren jätelautakunnan sihteeri Minna Karhunen puh. 050 566 4195, etunimi.sukunimi@tornio.fi.

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

Pöytäkirjanote jätetaksan muutoksesta

Jätetaksa, joka sisältää 1.2.2019 voimaan tulevat muutokset lajiteltavan jätteen vastaanottohintoihin

Sivun alkuun