Napapiirin Kuljetus Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemus, Korpikylä

Napapiirin Kuljetus Oy hakee maa-aineslupaa kalliokiviaineksen ottamiseen ja ympäristölupaa kallion louhintaan ja murskaukseen Tornion kaupungin Korpikylässä sijaitsevalle tilalle Vonkavaara 851-432-22-34. Kyseessä on olemassa oleva kalliokiviaineksen ottoalue, jolla on ollut voimassa oleva ottolupa 30.6.2018 saakka.

Noin 1,8 ha:n ottamisalueelta on suunniteltu otettavan 85 000 m³ kalliokiviainesta 10 vuoden aikana. Kiviainesta louhitaan ja murskataan arviolta 1-2 kuukauden ajan vuodessa ma-pe klo 06.00-22.00 sekä kuormataan ja kuljetetaan ma-la 6.00-22.00. Kiviainesta louhitaan ja murskataan keskimäärin 20 000 tonnia vuodessa ja maksimissaan 100 000 tonnia vuodessa. Lupahakemuksen mukainen ottamisalue sijaitsee noin 300 metrin etäisyydellä Revonpesämaan 1 -luokan pohjavesialueesta. Hakemukseen sisältyy MAL 21 § ja YSL 199 § mukainen hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta.

Hakemusasiakirjat ovat hakemuksen kuulutusaikana 31.10.–30.11.2018 nähtävillä virka-aikana Tornion kaupungintalolla, os. Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio sekä kaupungin internet -sivuilla.

Hakemuksen johdosta niillä, joiden oikeutta tai etuutta asia koskee, sekä muilla tahoilla on oikeus mielipiteen ilmaisuun. Mielipiteet, joissa on mainittava diaarinumero 737/10.03.00/2018, on toimitettava kirjallisena Meri-Lapin ympäristöpalveluille viimeistään 30.11.2018 mennessä osoitteella: Tornion kaupunki, Meri-Lapin ympäristölautakunta, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio tai sähköpostilla ymparistonsuojelu (at) tornio.fi.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Kati Juurikka p. 040 770 3239, etunimi.sukunimi@tornio.fi.

 

Torniossa 29.10.2018

Meri-Lapin ympäristöpalvelut

 

Kartat

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus

Otto-ja toimintasuunnitelmat

 

Sivun alkuun