Nuoret huumeidenkäyttäjät poimitaan Torniossa esille entistä tehokkaammin

Nuoret huumeidenkäyttäjät poimitaan Torniossa esille entistä tehokkaammin

Huumeidenvastainen työ on tuottanut Meri-Lapissa erittäin hyviä tuloksia, kertoo rikoskomisario Reko Silvenius, joka kävi esittelemässä huumeidenkäytön ennalta estävän työn ympärille syntyneen hankkeen tuloksia Torniossa.

Huumeidenvastaiseen työhön on panostettu Meri-Lapissa maaliskuussa alkaneen hankkeen ansiosta erityisen paljon. Sen turvin Meri-Lappiin on palkattu projektityöntekijä sekä ennalta estävää huumetyötä tekevä konstaapeli. Heidän tehtävänään on paljastaa huumeita käyttäviä nuoria ja ohjata heidät moniammatillisen tuen piiriin.

Kuluneen puolen vuoden aikana Meri-Lapissa on tavoitettu 235 huumeita käyttävää nuorta. Heistä 49 on alle 18-vuotiaita. Poliisille ennestään tuntemattomien tapausten osuus on jopa 85 prosenttia.

– Tämä ei ole enää vain jäävuoren huippu, vaan varsin kattava kuva alueen tilanteesta. Torniossa alle 25-vuotiaita huumeidenkäyttäjiä on arviolta noin sata, Silvenius kertoo.

Nuorten sitoutuminen hoitoon vahvaa

Huumeidenvastainen työ on ottanut edistysaskelia etenkin Torniossa, jossa vanhemmat ovat vieneet lapsiaan huumeseuloihin myös ilman viranomaisten puuttumista asiaan.

Hankkeella on muitakin hyviä vaikutuksia. Sen ansiosta työntekijät ovat saaneet paljon tietoa etenkin Haaparannalla huumeita myyvistä ja käyttävistä henkilöistä. Tietojen ansiosta Haaparannan poliisi on pystynyt selvittämään useita huumausainerikoksia ja tekemään huumausaine- ja asetakavarikoita.

Hankkeen ansiosta myös sidosryhmäyhteistyö Meri-Lapin alueella on lisääntynyt. Moniammatillista yhteistyötä tehdään hankkeessa muun muassa kuntien nuorisotyön, sosiaalitoimen ja koulujen sekä poliisin kesken. Esimerkiksi Ankkuri-toiminnan piirissä kartoitetaan nuorten tuki- ja palvelutarpeita. A-klinikka hallinnoi nuorten päihdekuntoutusta, kun taas Ankkuri-tiimi puhuttaa hoitoon ohjattua nuorta seurantajakson aikana.

Silveniuksen mukaan nuorten sitoutuminen puolivuotiseen hoitojaksoon huumeseuloineen on ollut vahvaa. Vain muutama hoitoon ohjattu nuori on jättänyt hoidon kesken.

Kuva: Huumeidenvastaiseen työhön keskittyvän hankkeen ansiosta myös sidosryhmäyhteistyö Meri-Lapin alueella on lisääntynyt. Moniammatillista yhteistyötä tehdään hankkeessa muun muassa kuntien nuorisotyön, sosiaalitoimen ja koulujen sekä poliisin kesken. Asiantuntijat kokoontuivat vastikään Tornioon kuulemaan hanketerveiset rikoskomisario Reko Silveniukselta (edessä vas.).

Torniolla rajakuntana strateginen sijainti

Huumeidenkäytön ennalta estävään työhön keskittyvän hankkeen taustalla on kasvava huoli merilappilaisten nuorten lisääntyneestä huumeidenkäytöstä, jonka kerrannaisvaikutukset ovat laajat.

– Torniolla on rajakuntana strateginen sijainti. Huumausaineiden reitti kulkee tätä kautta, siksi projekti oli hyvä aloittaa juuri täältä. Uusi, tehokas toimintamalli on nyt laajentunut Rovaniemelle ja etenee Lappiin alueille, joilla on muuten vähän resursseja. Olisi tärkeää, että kunnat yhdistäisivät voimansa ja mahdollistaisivat sen, että hyvät käytänteet onnistuisivat myös harvaanasutuilla alueilla, Silvenius perustelee.

Hankkeen tuomasta lisäresurssista huolimatta tekevistä käsistä on Meri-Lapin kunnissa pulaa. Etenkin sosiaalitoimi on tiukoilla monessa kunnassa ja myös päihdelääkäripalveluja tarvittaisiin lisää.

Maaliskuussa 2019 käynnistyneen, vuoden mittaisen hankkeen rahoittaa poliisin osalta Poliisihallitus.

 

Sivun alkuun