Päätös Copterplus Finland Oy:n meluilmoituksesta, Tornio

Päätöksen antopäivä 5.5.2023

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 12.5.2023

 

Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristötarkastaja on 4.5.2023 pykälässä 9 tehnyt päätöksen Copterplus Finland Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta koskien erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee yleisölennätystä Robinson R44 helikopterilla lauantaina 20.5.2023 klo 17-22 välisenä aikana Torandassa, Hellälässä, Torniossa.

Päätös, valitusosoitus sekä niihin liittyvät asiakirjat ovat yleisesti nähtävänä Tor­nion kaupungin internetsivuilla 5.5. – 12.6.2023. Ne, joiden oikeutta tai etua asia koskee, voivat tehdä valituksen päätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle (os. PL 204, 65101 Vaasa) 12.6.2023 mennessä valitusosoituksen mukaisesti. Lisätietoja päätöksestä saa ympäristötarkastajalta (puh. 040 770 3239, ymparistonsuojelu (at) tornio.fi).

MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

Päätös ilmoituksesta melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, Copterplus Finland Oy
Valitusosoitus päätökseen

Toiminnan sijainti

Meluilmoitus

Sivun alkuun