Etusivu » Ajankohtaista » Päätös Eventworks Oy:n meluilmoituksesta, Twin City Festival 2024, Tornio

Päätös Eventworks Oy:n me­luil­moi­tuk­ses­ta, Twin City Festival 2024, Tornio

Päätöksen antopäivä 8.7.2024

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 15.7.2024

Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristötarkastaja on 5.7.2024 pykälässä 13 tehnyt päätöksen Eventworks Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäistä toimintoa koskevasta ilmoituksesta. Päätös sisältää tapahtumaa koskevia määräyksiä. Päätös koskee Twin City Festival -tapahtumaa aikavälillä 19.7.2024–20.7.2024 klo 17–02 Tornion kaupungissa Aineen taidemuseon piha-alueella, Åströminpuistossa ja Länsiranta -tien katu- ja puistoalueella.

Päätös, valitusosoitus sekä niihin liittyvät asiakirjat ovat yleisesti nähtävänä Tor­nion kaupungin internetsivuilla 8.7. – 14.8.2024. Ne, joiden oikeutta tai etua asia koskee, voivat tehdä valituksen päätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle (os. PL 204, 65101 Vaasa) 14.8.2024 mennessä valitusosoituksen mukaisesti. Lisätietoja päätöksestä saa ympäristötarkastajalta (puh. 040 6241331), ymparistonsuojelu (at) tornio.fi).

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Päätös ja valitusosoitus ovat nähtävillä Tornion kaupungin tietopalvelussa