Päätös Kehäkankaan rallisprint -kilpailua koskevasta meluilmoituksesta

Päätöksen antopäivä 30.7.2020
Päätöksen tiedoksisaantipäivä 6.8.2020

Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristötarkastaja on 29.7.2020 tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa koskevasta ilmoituksesta.  
Pykälä Luvan saaja Toiminta ja sen sijainti
10 § Tornion Ralliharrastajat ry Rallisprint -kilpailu Kehäkankaantiellä Torniossa lauantaina 29.8.2020 klo 8-20
Päätös, valitusosoitus sekä niihin liittyvät asiakirjat ovat yleisesti nähtävänä alla 29.7. – 7.9.2020. Ne, joiden oikeutta tai etua asia koskee, voivat tehdä valituksen päätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle (os. PL 204, 65101 Vaasa) 7.9.2020 mennessä valitusosoituksen mukaisesti. Lisätietoja päätöksestä saa ympäristötarkastajalta (puh. 050 566 4195, ymparistonsuojelu@tornio.fi).  

 

MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

Päätös rallisprint -kilpailun meluilmoituksesta

Meluilmoitus

Sivun alkuun