Päätös meluilmoituksesta GRK Suomi Oy, Tornio

Päätöksen antopäivä 23.1.2023

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 31.1.2023

Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristötarkastaja on 20.1.2023  §1 tehnyt päätöksen GRK Suomi Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäisiä toimintoja koskevasta ilmoituksesta. Päätös koskee Kaakamojoen ylittävän sillan purku- ja rakennustyötä aikavälillä 9.1. – 30.6.2023 klo 7-22 Valtatiellä, Torniossa.

Päätös, valitusosoitus sekä niihin liittyvät asiakirjat ovat yleisesti nähtävänä Tor­nion kaupungin internetsivuilla 23.1. – 28.2.2023.

Ne, joiden oikeutta tai etua asia koskee, voivat tehdä valituksen päätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle (os. PL 204, 65101 Vaasa) 28.2.2023 mennessä valitusosoituksen mukaisesti. Lisätietoja päätöksestä saa ympäristötarkastajalta (puh. 040 770 3239, ymparistonsuojelu@tornio.fi).

MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Melupäätös, GRK Suomi Oy

Kaakamojoen ylittävä silta, sijaintikartta

Sivun alkuun