Päätös meluilmoituksesta, yksityistilaisuus, Tornio

Antopäivä 26.3.2021
Tiedoksisaantipäivä 2.4.2021

Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristötarkastaja on 25.3.2021 tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa koskevasta ilmoituksesta. Päätös sisältää tapahtumaa koskevia määräyksiä.
Pykälä Luvan saaja Toiminta ja sen sijainti
3 § Yksityishenkilö Yksityistilaisuus osoitteessa Kauppakatu 19 lauantaina 17.7.2021 klo 18 alkaen ja jatkuen sunnuntain puolelle klo 00:30 asti
Päätös, valitusosoitus sekä niihin liittyvät asiakirjat ovat yleisesti nähtävänä Tor­nion kaupungin verkkosivuilla 25.3.-3.5.2021. Ne, joiden oikeutta tai etua asia koskee, voivat tehdä valituksen päätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle (os. PL 204, 65101 Vaasa) 3.5.2021 mennessä valitusosoituksen mukaisesti. Lisätietoja päätöksestä saa ympäristötarkastajalta (puh. 050 566 4195, ymparistonsuojelu (at) tornio.fi).

 

MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

Päätös meluilmoituksesta

Sivun alkuun