Päätös Tiger Production Oy:n meluilmoituksesta, SuomiLive, Tornio

Päätöksen antopäivä 24.8.2023

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 31.8.2023

 

Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristötarkastaja on 23.8.2023 pykälässä 26 tehnyt päätöksen Tiger Production Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäistä toimintoa koskevasta ilmoituksesta. Päätös sisältää tapahtumaa koskevia määräyksiä. Päätös koskee SuomiLive-tapahtumaa aikavälillä 24.8.2023–27.8.2023 klo 10–02 Greenlinen piha-alueella Tornion keskustan lähellä.

Päätös, valitusosoitus sekä niihin liittyvät asiakirjat ovat yleisesti nähtävänä Tor­nion kaupungin internetsivuilla 23.8. – 2.10.2023. Ne, joiden oikeutta tai etua asia koskee, voivat tehdä valituksen päätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle (os. PL 204, 65101 Vaasa) 2.10.2023 mennessä valitusosoituksen mukaisesti. Lisätietoja päätöksestä saa ympäristötarkastajalta (puh. 040 770 3239, 050 566 4195), ymparistonsuojelu (at) tornio.fi).

Meri-Lapin ympäristölautakunta

 

Päätös meluilmoituksesta, Tiger Production, SuomiLive, Tornio

Valitusosoitus

Meluilmoitus Tiger Production Oy

Sivun alkuun