Päätös Tornion Ralliharrastajat ry:n meluilmoituksesta, Tornio

Päätöksen antopäivä 14.11.2023
Päätöksen tiedoksisaantipäivä 21.11.2023

Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristötarkastaja on 13.11.2023 pykälässä 35 tehnyt päätöksen Tornion Ralliharrastajat ry:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäisiä toimintoja koskevasta ilmoituksesta. Päätös koskee rallikilpailujen järjestämistä Torniossa Lautamaantiellä, Kehäkankaantiellä, Kylkimaantiellä, Ristimaantiellä, Santamäentiellä, Keltuntiellä ja Isokummun metsäautotiellä. Kilpailun ajankohta on lauantaina 27.1.2024 klo 11-18.

Päätös, valitusosoitus sekä niihin liittyvät asiakirjat ovat yleisesti nähtävänä Tor­nion kaupungin internetsivuilla 14.11. – 21.12.2023. Ne, joiden oikeutta tai etua asia koskee, voivat tehdä valituksen päätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle (os. PL 204, 65101 Vaasa) 21.12.2023 mennessä valitusosoituksen mukaisesti. Lisätietoja päätöksestä saa ympäristötarkastajalta (puh. 040 770 3239, ymparistonsuojelu (at) tornio.fi).

Meri-Lapin ympäristölautakunta

 

Päätös Tornion Ralliharrastajat ry:n meluilmoituksesta

Sivun alkuun