Päätös Tornion Suurpilkkien meluilmoituksesta

Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristötarkastaja on 14.3.2019 tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa koskevasta ilmoituksesta  
Pykälä Luvan saaja   Toiminta ja sen sijainti
3 §  

Euro City Matkailuyhdistys ry

 

Tornion suurpilkit -tapahtuma Torniossa Nordbergin möljällä ja Tornionjoen jääalueella (osoitteessa Hallituskatu 15) perjantaina 29.3. klo 17-22, lauantaina 30.3. klo 10-18 ja sunnuntaina 31.3. klo 10-17 sekä vastaava enintään kolmipäiväinen tapahtuma samoihin kellonaikoihin tulevina kevättalvina.
Päätös sekä siihen liittyvät asiakirjat ovat yleisesti nähtävänä Tor­nion kaupungin ilmoitustaululla 15.3. – 15.4.2019. Päätös on nähtävillä Tornion kaupungin internetsivuilla samana aikana. Ne, joiden oikeutta tai etua asia koskee, voivat tehdä oikaisuvaatimuksen päätöksestä Meri-Lapin ympäristölautakunnalle (os. Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio). Lisätietoja päätöksestä saa ympäristötarkastaja Minna Karhuselta (puh. 050 566 4195, etunimi.sukunimi@tornio.fi).  

 

MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

Päätös meluilmoituksesta

Meluilmoitus

Sivun alkuun