Päätös tupakkalain 79§:n mukaisesta hakemuksesta / Asunto Oy Tornionväylä

Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto

JULKIPANOILMOITUS / KUULUTUS Dnro 765/11.02.03/2018

Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaoston päätös §

71

Päätöspvm

20.11.2018

Julkipanopvm

26.11.2018

Päätös pidetään nähtävillä 26.11.2018 – 2.1.2019


PÄÄTÖS TUPAKKALAIN 79 §:N MUKAISESTA HAKEMUKSESTA

Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto on 20.11.2018 tehnyt päätöksen tupakkalain 79 §:n mukaisesta parveketupakointikieltohakemuksesta.

Pykälä Päätöksen kohde Määräyksen kohde ja aihe
71 § Asunto Oy Tornionväylä, Itäranta 8, 95400 Tornio Määräys koskee parveketupakointikiellon asettamista huoneistokohtaisille parvekkeille asunto-osakeyhtiön tekemän hakemuksen perusteella.

Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto on määrännyt parveketupakointikiellon Asunto Oy Tornionväylän asukkaiden hallinnassa olevilla huoneistokohtaisilla parvekkeilla.

Tämä kuulutus, pöytäkirjanote parveketupakointikieltopäätöksestä liitteineen sekä päätöksen valitusosoitus ovat yleisesti nähtävänä 26.11.2018 – 2.1.2019 Tornion kaupungintalon ala-aulassa ilmoitustaululla (os. Suensaarenkatu 4, Tornio) sekä internetsivuilla osoitteessa www.tornio.fi kohdassa kuulutukset. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallinen lehti-nimisessä lehdessä. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Luvan hakijoilla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on mahdollisuus tehdä valitus asiasta päätöksen liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa asiakirjan nähtäville asettamisesta eli 2.1.2019 mennessä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Lisätietoja päätöksestä sekä hakemusasiakirjoista saa terveystarkastaja Tarja Rosenqvistilta, puh. 0400 696 516 tai tarja.rosenqvist@tornio.fi

 

Pöytäkirjanote Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaoston päätöksestä 20.11.2018 § 71

 

 

 

Sivun alkuun