Päätös Veljekset Toivanen Oy:n meluilmoituksesta, Tornio

Päätöksen antopäivä 12.5.2023
Päätöksen tiedoksisaantipäivä 19.5.2023

 

Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristötarkastaja on 11.5.2023 pykälässä 10 tehnyt päätöksen Veljekset Toivanen Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa koskevasta ilmoituksesta. Päätös koskee valokuituverkon rakentamista aikavälillä 15.5. – 31.10.2023 arkisin klo 7–22 ja viikonloppuisin klo 8–19 Tornion kaupungin alueella.

Päätös, valitusosoitus sekä niihin liittyvät asiakirjat ovat yleisesti nähtävänä Tor­nion kaupungin internetsivuilla 12.5. – 19.6.2023. Ne, joiden oikeutta tai etua asia koskee, voivat tehdä valituksen päätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle (os. PL 204, 65101 Vaasa) 28.2.2023 mennessä valitusosoituksen mukaisesti. Lisätietoja päätöksestä saa ympäristötarkastajalta (puh. 040 770 3239, ymparistonsuojelu (at) tornio.fi).

MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Päätös ilmoituksesta melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, Veljekset Toivanen Oy

Valitusosoitus päätökseen

Toiminnan sijainti

Meluilmoitus, Veljekset Toivanen Oy

Sivun alkuun