Pala Tornion historiaa vuosisatojen takaa muutti kaupungintalon arkistosta Kansallisarkiston hoiviin Ouluun

Pala Tornion historiaa vuosisatojen takaa muutti kaupungintalon arkistosta Kansallisarkiston hoiviin Ouluun

Pala Tornion vanhaa paikallishistoriaa siirtyi keskiviikkona säilytettäväksi Kansallisarkiston Oulun toimipisteeseen. Aineisto koostuu asiakirjoista, jotka ovat syntyneet ennen vuonna 1865 tapahtunutta kunnallishallinnon perustamista. Valtaosa Tornion kaupungin vanhasta aineistoista on jo aiemmin siirretty Kansallisarkistoon. Myös muut Pohjois-Suomen kaupungit ovat luovuttaneet vanhan asiakirja-aineistonsa sinne.

Tornion kaupunginarkistossa aineisto puhdistettiin, kansioitiin ja nimiöintiin uudelleen. Aineistoa siirtyi noin 11 hyllymetriä. Se sisälsi 132 arkistoyksikköä. Siirretty aineisto sisältää kaupungin tilit vuosilta 1639–1864, kruunun tilit 1694–1865, Aksiisioikeuden pöytäkirjat 1733–1808, Postilaitoksen asiakirjoja 1743–1757, veronkantokirjoja 1787–1790, tilintarkastusasiakirjoja 1839–1856, salakuljetusta koskevia asiakirjoja 1826–1831 sekä maaherran kirjeitä/kuulutuksia 1610–1888.

Vanhan aineiston kannalta on tärkeää, että se on turvallisessa säilytyspaikassa. Mahdollisesti tulevaisuudessa tapahtuvan digitoinnin kannalta Kansallisarkistolla on paras asiantuntemus aineiston käsittelyyn. Ennen muuta tutkijoiden kannalta on hyödyllistä, että kaikki saman aikakauden asiakirjat ovat käytettävissä yhdessä paikassa.

Sivun alkuun