Perämeren alueen jätetaksa 1.2.2024

Perämeren jätelautakunta on kokouksessaan 23.1.2024 hyväksynyt pykälässä 18 Perämeren jätelautakunnan jätetaksan teknisen korjauksen biojätteiden astiakohtaisten kuljetus- ja käsittelymaksujen otsikkojen osalta. Biojäteastioiden kertatyhjennyksen kokonaishinta ei muutu, mutta kuljetus- ja käsittelyhintojen sarakeotsikot vaihtavat keskenään paikkaa. Jätetaksan päivitys tulee voimaan 1.2.2024 muutoksenhausta huolimatta.

Perämeren jätelautakunnan asiaa koskeva pöytäkirjanote valitusosoituksineen on yleisesti nähtävillä 29.1. – 6.3.2024 Tornion kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.tornio.fi – Kuulutukset sekä Kemin, Keminmaan, Tervolan ja Ylitornion kuntien verkkosivuilla. Jätetaksa on nähtävillä myös osoitteessa www.tornio.fi/asuminen-ja-ymparisto/vesi-ja-jatehuolto/jatehuolto/jatetaksa/.

Perämeren jätelautakunnan päätökseen saa hakea muutosta 6.3.2024 mennessä kirjallisella kunnallisvalituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta (os. PL 189, 90101 Oulu). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta löytyvät päätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta.

Lisätietoja asiasta antaa jäteasiamies puh. 040 669 7748, jatelautakunta@tornio.fi.

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

 

 

Liitteet

Ote jätelautakunnan päätöksestä 23.1.2024, 18 §

Perämeren jätelautakunnan jätetaksa 1.2.2024

Sivun alkuun