Perämeren jätelautakunnan jätetaksan muutokset

Perämeren jätelautakunta on kokouksessaan 28.4.2020 hyväksynyt pykälässä 14 Perämeren jätelautakunnan alueen (Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio, Ylitornio) jätetaksan muutokset koskien Perämeren Jätehuolto Oy:n vastaanottomaksuja kunnan toissijaisella vastuulla olevien jätteiden osalta sekä eräitä vaarallisia jätteitä. Muutokset tulevat voimaan 1.6.2020.

Perämeren jätelautakunnan asiaa koskeva pöytäkirjanote valitusosoituksineen on yleisesti nähtävillä 4.5. – 10.6.2020 alla. Perämeren jätelautakunnan jätetaksa on nähtävillä myös Tornion kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.tornio.fi/asuminen-ja-ymparisto/vesi-ja-jatehuolto/jatehuolto/jatetaksa/.

Perämeren jätelautakunnan päätökseen saa hakea muutosta 10.6.2020 mennessä kirjallisella kunnallisvalituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta (os. PL 189, 90101 Oulu). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta löytyvät päätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta.

Lisätietoja asiasta antaa jäteasiamies Minna Karhunen puh. 050 566 4195, etunimi.sukunimi@tornio.fi.

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

 

Ote pöytäkirjasta 28.4.2020 14 § jätetaksa

Pykälän 14 / 28.4.2020 liite

Jätetaksa (voimaantulo 1.6.2020)

Sivun alkuun