Perämeri-teemainen luentosarja Tornionlaakson museossa

Perämeri-teemainen luentosarja Tornionlaakson museossa

Tornionlaakson museo järjestää kevään 2023 aikana luentosarjan Perämeri -teemalla. Luento koostuu viidestä asiantuntijaluennosta, joilla käsitellään Perämeren merenkulun historiaa erilaisista näkökulmista aina karttahistoriasta suoraan Perämeren pohjalle laivahylkyjen äärelle. Luennoitsijoista Juha Ylimaunu sekä Outi Korhonen ovat myös olleet kirjoittamassa uutta Suomen Majakkaseuran julkaisemaa ”Perämeri – 500 vuotta meritietä pohjoiseen” -kirjaa.

Luennot järjestetään Tornionlaakson museon luentotilassa ja ne ovat maksuttomia. Osa luennoista myös striimataan museon Youtube-kanavalla. Striimauksista ilmoitetaan lähempänä luentojen ajankohtaa.

Ti 28.2. klo 18, Tornion seudun historiaa karttojen kertomana
FT Juha Ylimaunu

Kuvassa 1800-luvulta peräisin oleva kartta, jossa esitetään Tornion alueen merivesistöä. Oikeassa alakulmassa valokuva Juha Ylimaunusta
FT Juha Ylimaunu kertoo vanhojen Tornion ja Haaparannan seudun karttojen avulla, miten asutus, maankohoaminen, paikannimistö ja merenkulku ovat kehittyneet vuosisatojen kuluessa. Osa kartoista ”löydettiin” vasta viime vuonna Suomen ja Ruotsin arkistoista Perämeri -kirjahankkeen yhteydessä.
Filosofian tohtori Juha Ylimaunu on yksi ”Perämeri – 500 vuotta meritietä pohjoiseen” -kirjan kirjoittajista.

Ti 14.3. klo 18, Iisakki Mustaparta – Perämeren piraatti vai vastuuntuntoinen kotiseutunsa kehittäjä
Hannu Alatalo

Piirroskuva Iisakki Mustaparrasta
Mustaparta syntyi v. 1751 ja eli vuoteen 1809, jolloin Ruotsi menetti Suomen ja raja halkaisi Tornionlaakson.
Oravaisensaaren talonpoika Iisakki Mustaparta miehistöineen rakensi vastoin Tornion porvareiden tahtoa Seittenkarissa kannellisen laivan, vei tervaa Tukholmaan ja toi paluulastissa viljaa katovuosista kärsiville alueen ihmisille.
Hannu Alatalo on toiminut Torniossa ja Tornionlaaksossa matkailuyrittäjänä sekä matkailun ja kulttuurimatkailun kehittäjänä. Tällä hetkellä hän käsikirjoittaa näytelmää Tornionlaakson joppauksesta.

Ti 28.3. klo 18, Perämeren hylyt. Aikamatka merenkulun historiaan hylkysukeltajan silmin
Jouko Pellikka

Merenalainen valokuva. Meren pohjassa hiekan seasta erottuu laivanhylyn jäänteitä
Jouko Pellikka käsittelee luennollaan Perämeren vedenalaista kulttuurihistoriaa historiaharrastajan ja laitesukeltajan näkökulmasta. Hylkysukeltaminen on ainutlaatuinen tapa tutustua merenkulun historiaan ja tiedon etsinnän tukena voidaan käyttää apuna muun muassa kirjallisuuslähteitä, arkistoja, museoita ja muiden sukeltajien antamia vinkkejä. Pellikka on harrastanut laitesukeltamista 15 vuotta ja myös toiminut sen kouluttajana.
Jouko Pellikka ylläpiti aikaisemmin myös blogia Länsipohjan hylyistä ja hylkysukeltamisesta: http://lansipohjanhylyt.blogspot.com/?m=1

Ti 11.4. klo 18, Perämeren merenkulku Ruotsin vallan aikana
Outi Korhonen

Vanha piirros Tornionjokisuusta
Ruotsin vallan ajalla Perämeren merenkulkua luonnehtivat tiiviit yhteydet Tukholmaan, mutta myös kauppapoliittiset rajoitukset ja niistä vapautuminen. Luento käsittelee Perämeren rannikon kaupunkien ja maalaispitäjien merenkulun kehitystä, vientiä ja tuontia sekä merenkulun turvallisuutta ja vaarallisuutta. Painopiste on Tornion merenkulussa.
Outi Korhonen on väitöskirjatutkija Oulun yliopistossa ja yksi Perämeri – 500 vuotta meritietä pohjoiseen -teoksen kirjoittajista.

Ti 25.4. klo 18, Isonvihan, pikkuvihan, Suomen sodan ja Krimin sodan tapahtumat Perämerellä
Outi Korhonen

Maalaus, jossa kuvataan Krimin sodan aikaisia tuhoja Raahessa
1700- ja 1800-lukujen sodat toivat Perämeren rannikolle vihollisen kolme kertaa idästä ja kerran meren takaa lännestä. Luento käsittelee näiden sotien vaikutusta Perämeren rannikon ja saarten elämään sekä merenkulkuun.
Outi Korhonen on väitöskirjatutkija Oulun yliopistossa ja yksi Perämeri – 500 vuotta meritietä pohjoiseen -teoksen kirjoittajista.

Sivun alkuun