Pieneläinkrematorion ympäristölupahakemus vireillä

Anne ja Kari Saloniemi hakevat ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa pieneläinkrematorion toiminnalle. Toiminta sijaitsee Tornion kaupungin Yliliakassa tilalla Palo 851-411-18-47 (Paakkolantien eteläpuolella, Kurttiontien ja Vältintien välisellä alueella). Hakemukseen sisältyy ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta. Tuhkauslaitoksessa on mahdollista tuhkata enintään 90 kg kokoinen eläin. Eläimiä voidaan tarvittaessa säilyttää pakastimessa. Laitos sijoitetaan rakennettavaan halliin, jonka jätevedet käsitellään pienpuhdistamossa. Laitoksen polttoaineena käytetään kaasua. Toiminta on ympärivuotista ja päivittäinen toiminta-aika on noin kuusi tuntia.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 29.6.-5.8.2020 alla.

Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat tehdä kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet tulee tehdä kirjallisesti Meri-Lapin ympäristölautakunnalle 5.8.2020 mennessä postiosoitteeseen Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio tai sähköpostitse osoitteeseen ymparistonsuojelu@tornio.fi.

Lisätietoja hakemuksesta ja sen käsittelystä antaa ympäristötarkastaja Minna Karhunen (puh. 050 566 4195, etunimi.sukunimi@tornio.fi). Luvan hakijan yhteyshenkilö on Kari Saloniemi (puh. 0400 805 549).

Torniossa 25.6.2020

Meri-Lapin ympäristöpalvelut

 

Ympäristölupahakemus liitteineen

Sivun alkuun