Pihlajasaaren asemakaavan voimaantulo

Tornion kaupunginvaltuuston 28.3.2022 kokouksessaan hyväksymä § 34 Pihlajasaaren kaupunginosan asemakaava koskien kortteleita 1-27 sekä niihin liittyviä virkistysalueita, yhdyskuntateknisen huollon alueita ja katualueita, on tullut voimaan.

TORNION KAUPUNGINVALTUUSTO

Sivun alkuun