Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kuulutus

ILMOITUS KUULUTUKSESTA
Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija Outokumpu Chrome Oy
Dnro PSAVI/4534/2023

Asia
Rannan pengertien leventäminen ja rekkojen pysähtymiskaistan rakentaminen, Tornio

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 17.8. – 25.9.2023 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

Sivun alkuun