Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kuulutus

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakijat              Outokumpu Stainless Oy ja Outokumpu Chrome Oy

Dnro                  PSAVI/9058/2020

Asia

Tornion tehtaiden ympäristöluvan nro 83/12/1 lupamääräyksen 61 mukainen suunnitelma, Tornio

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 20.8.– 27.9.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

Sivun alkuun