Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 14.2.2020 ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä

POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
Ympäristöluvat

ILMOITUS KUULUTUKSESTA
Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Päätösnro 9/2020
Antopäivä 14.2.2020
Ilmoituksen tekijä Crisolteq Oy

Asia
Ilmoitus koetoiminnan jatkamisesta koskien metallien ja sulfaattien talteenottoa ja hyötykäyttöä, Tornio

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 14.2.–23.3.2020 osoitteessa https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1730583, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
puh. 0295 017 500, fax 08 3140 110
kirjaamo.pohjois@avi.fi, www.avi.fi/pohjois
Linnankatu 1-3, PL 293, 90101 Oulu

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen päätös 14.2.2020 nro 9/2020

Sivun alkuun