Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Vesilain mukainen päätös

Hakija Saint-Gobain Finland Oy

Dnro PSAVI/2246/2022

Päätösnro 75/2023

Asia
Karungin fylliittilouhoksen kiviaineksen louhiminen pohjavedenpinnan alapuolelta, pohjavedenpinnan alentaminen ja louhoksen kuivatusvesien johtaminen ojia pitkin Tornionjokeen, Tornio

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 16.5.–22.6.2023 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Sivun alkuun