Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kuulutus

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija H-Equity Oy
Dnro
PSAVI/9305/2020

Asia
Aallonmurtajan rakentaminen Laiskanlahteen ja jokialueen ruoppaus, Tornio

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 12.2. – 22.3.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöskuulutus, H-Equity Oy

Sivun alkuun