Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös

Kuntalain 142 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut seuraavan päätöksen, joka on nähtävänä Tornion kaupungin kirjaamossa:

Päiväys     16.2.2021
Päätösnro  21/0088/2
Diaarinro   00067/19/2204

Asia
Kunnallisasiaa koskeva valitus; yksityinen henkilö / Tornion kaupunginvaltuusto 10.12.2018 §100

Kuulutettu yleisessä tietoverkossa
18.2. – 17.3.2021

Sivun alkuun