Pyöräkoneurakointi Kai Kivelän ympäristölupa betoni-, tiili- ja asfalttijätteen varastointiin ja käsittelyyn

Luvan saaja Toiminta ja sen sijainti
Pyöräkoneurakointi Kai Kivelä

Laivajärventie 214

95440 Tornio

Betoni-, tiili- ja asfalttijätteen varastointi ja käsittely Tornion Laivanimen kylässä kiinteistöllä 851-418-64-24/3 sekä lupa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta.
Meri-Lapin ympäristölautakunta on myöntänyt Pyöräkoneurakointi Kai Kivelälle ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristöluvan. Päätös koskee betoni-, tiili- ja asfalttijätteen varastointia ja käsittelyä Tornion Laivaniemen kylässä kiinteistöllä 851-418-64-24/3. Lisäksi on myönnetty lupa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta. Lupapäätökseen sisältyy lupamääräyksiä.

Tämä kuulutus, pöytäkirjanote ympäristölupapäätöksestä liitteineen sekä päätöksen valitusosoitus ovat yleisesti nähtävänä 24.4. – 24.5.2019 Tornion kaupungintalon ala-aulassa (Suensaarenkatu 4, Tornio) sekä internet -sivuilla osoitteessa www.tornio.fi.

Luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, kunnanhallituksella sekä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua, on mahdollisuus tehdä valitus asiasta päätöksen liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä (antopäivää lukuun ottamatta) eli 24.5.2019 mennessä Vaasan hallinto-oikeudelle. Lisätietoa asiasta saa ympäristötarkastaja Minnan Karhuselta (puh. 050 566 4195 tai minna.karhunen(at)tornio.fi) ja vs. ympäristötarkastaja Anu Rautialalta (puh. 040 770 3239 tai anu.rautiala(at)tornio.fi).

MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Pöytäkirjanote ympäristölupapäätöksestä liitteineen sekä päätöksen valitusosoitus

Esitys ympäristöluvaksi

Sivun alkuun