Rajayhteistyö saa uutta vauhtia – Tornion ja Haaparannan teknisten palvelujen lautakunnat kohtasivat Torniossa

Rajayhteistyö saa uutta vauhtia – Tornion ja Haaparannan teknisten palvelujen lautakunnat kohtasivat Torniossa

Rajayhteistyö vahvistuu pandemian jälkeen, kun voidaan jälleen tavata isommilla porukoilla!

Keskiviikkona 22. kesäkuuta kokoontuivat Tornion ja Haaparannan teknisten palvelujen lautakunnat yhteiskokoukseen ensimmäistä kertaa. Ajatus lautakuntien yhteisestä kokouksesta syntyi talvella kaupunginvaltuustojen yhteisessä istunnossa, jossa todettiin, että lautakuntienkin olisi hyvä tavata ja etsiä yhteisiä avauksia kaupunkiemme rajanyliseen kehittämiseen.

Koska Tornion ja Haaparannan teknisten palvelujen lautakunnilla on erilaiset työnkuvat, pidettiin ensimmäinen kokous tutustumisen merkeissä ja perehtymällä toimintaan puolin ja toisin.

Tapaamisessa kuultiin esimerkiksi investoinneista Tornion puolella. Biokaasulaitoksen osalta nähtiin mahdollisuuksia uudenlaiseen yhteistyöhön, sillä biojätteiden kuljettaminen Tornioon olisi Haaparannan kannalta vihreä valinta lyhyen matkan vuoksi.

Ihmisiä kokouksessa
Tornion ja Haaparannan teknisten palvelujen lautakunnat kokoontuivat yhteiskokoukseen Tornion kaupungintalon valtuustosaliin.

Haaparannalla puolestaan kehitetään kuntaorganisaatiota perustamalla uusi kehittämisyksikkö, joka vastaa jatkossa vastaa muun muassa kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta. Haaparantalaisilta kuultiin myös Rajalla-kauppakeskuksen takana olevan kuopan, ”Gropenin”, tämänhetkisestä tilanteesta. Haaparanta etsii ratkaisua ja on ottanut useamman kerran yhteyttä maa-alueen nykyiseen omistajaan, jotta aluetta päästäisiin siistimään.

Keskustelu oli vilkasta ja siinä vaihdettiin tietoa myös toimintatavoista esimerkiksi rakennuslupien osalta. Lisäksi ihmeteltiin Tanskinsaaren tilannetta ja siihen liittyviä mahdollisia lupakäytänteitä, saari kun on Haaparannan hallinnoima, mutta osittain Suomen alueella. Matkailun osalta kokouksessa keskusteltiin muun muassa Tornionjokea myötäilevän rantareitin opasteista ja kelkkareiteistä. Tavoitteena on saada matkailijoita pysähtymään ja tutustumaan hienoon kaksoiskaupunkiimme!

Sivun alkuun