Rakennatko kesällä 2022?

Rakennuslupien käsittely kesän 2022 aikana

Rakennusvalvontatoimistot ovat suljettuina kesälomien vuoksi:

Tornio  4.7-24.7.2022 (vko 27-29)

Keminmaa  11.7-24.7.2022 (vko 28-29)

Rakentajia pyydetään toimittamaan lupahakemukset ja pyytämään katselmukset hyvissä ajoin ennen lomataukoa. Rakennuslupia ei myönnetä eikä katselmuksia pidetä edellä mainittuina aikoina.

10.6.2022 mennessä toimitetut myöntämiskelpoiset lupahakemukset pyritään käsittelemään ennen lomataukoa.

Myöntämiskelpoisia ovat hakemukset, joissa on mukana kaikki tarvittavat liitteet ja lausunnot sekä kaikkien naapurien kuuleminen on suoritettu.

Mikäli naapurien kuuleminen annetaan rakennusvalvonnan tehtäväksi ja hakemus halutaan käsittelyyn ennen lomataukoa, lupahakemus liitteineen on toimitettava rakennusvalvontaan viimeistään 25.5.2022.

Voitte jättää lupahakemukset liitteineen Tornion kaupungin tai Keminmaan kunnan postilaatikkoon.

Sivun alkuun