Rakennuslupien käsittely kesän 2021 aikana

Rakennusvalvontatoimistot ovat suljettuina kesälomien vuoksi:

Tornio  12.7-1.8.2021 (vko 28-30)

Keminmaa  12.7-25.7.2021 (vko 28-29)

Rakentajia pyydetään toimittamaan lupahakemukset ja pyytämään katselmukset hyvissä ajoin ennen lomataukoa. Rakennuslupia ei myönnetä eikä katselmuksia pidetä edellä mainittuina aikoina. 11.6.2021 mennessä toimitetut myöntämiskelpoiset lupahakemukset pyritään käsittelemään ennen lomataukoa.

Myöntämiskelpoisia ovat hakemukset, joissa on mukana kaikki tarvittavat liitteet ja lausunnot sekä kaikkien naapurien kuuleminen on suoritettu. Mikäli naapurien kuuleminen annetaan rakennusvalvonnan tehtäväksi ja hakemus halutaan käsittelyyn ennen lomataukoa, lupahakemus liitteineen on toimitettava rakennusvalvontaan viimeistään 28.5.2021.

Voitte jättää lupahakemukset liitteineen kaupungin postilaatikkoon; Urheilukatu 4, 95400 Tornio.

Sivun alkuun