Ripeä talouskasvu ja vahva työllisyyskehitys pitävät Tornion hyvässä vireessä

Ripeä talouskasvu ja vahva työllisyyskehitys pitävät Tornion hyvässä vireessä

Tornion kaupungin vuoden 2022 tilinpäätös on hieman yli 166 000 euroa ylijäämäinen. Alkuperäisessä talousarviossa tilikauden arvioitiin toteutuvan noin 157 000 euroa alijäämäisenä.

Toimintamenot ylittyivät viime vuonna yli 9,2 miljoonalla eurolla. Samalla merkittävästi ennakoitua suurempi tulokertymä esti kuitenkin tilikauden tulosta painumasta miinukselle.

Suurin talousarvion ylittänyt menoerä vuonna 2022 oli henkilöstökulut, jotka kasvoivat noin 4,5 miljoonaa euroa arvioitua suuremmiksi. Summaan vaikuttivat muun muassa kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaiset yleiskorotukset, covid 19 -pandemia ja sosiaali- ja terveysalan hoitajapula sekä oppilashuollon tarpeen lisääntyminen, joka heijastuu sivistyspalvelujen henkilöstön tarpeeseen. Henkilöstökulujen ohella isoja yksittäisiä ylityksiä olivat erikoissairaanhoidon noin 2,5 miljoonaa euroa ja lastensuojelun noin 1,5 miljoonaa euroa ennakoitua suuremmat kulut. Myös Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alijäämien kattaminen heikentää tilikauden tulosta.

Toimintamenojen rinnalla myös toimintatuotot kasvoivat 9,6 miljoonaa euroa ennakoitua suuremmiksi. Sähkönmyynti tuotti noin kolme miljoonaa euroa arvioitua enemmän tuloja, ja korona-avustuksiakin Tornion kaupunki sai noin kolme miljoonaa euroa. Verotulokertymä ylitti talousarvion 2,6 miljoonalla eurolla ja oli kaikkiaan 93,2 miljoonaa euroa.

Uusia yrityksiä perustettiin jälleen yli sata, myös työttömyys laski

Tornion kaupungin tilinpäätöksessä näkyvät ripeä talouskasvu ja vahva työllisyyskehitys. Esimerkiksi uusia yrityksiä perustettiin yli sata jo kuudentena vuonna peräkkäin. Tämä on jopa 52 prosenttia koko Meri-Lapin alueella perustetuista yrityksestä.

Myös työttömyysaste laski viime vuonna (9,8 %) edellisvuoteen (10,4 %) verrattuna ja oli alimmillaan 7,5 prosenttia elokuussa 2022. Työttömyys pysytteli Torniossa koko vuoden matalammalla tasolla kuin koko maassa, Lapissa tai Kemi-Tornion seutukunnassa.

Hyvästä vireestä kielii myös Tornion aiempiin vuosiin verrattuna huomattavan pieni kuntien välinen nettomuuttotappio (-67). Tornion väkiluku oli vuoden 2022 lopussa 21 229 asukasta. Väkiluvun lasku tasaantui hieman (-104 vuonna 2022) edellisvuoteen verrattuna (-134 vuonna 2021),

Hyviä uutisia kantautuu myös suurteollisuudesta. Tornion suurin työnantaja Outokumpu julkisti syyskuussa 2022 suunnittelevansa merkittävää investointia biokoksaamo- ja biometaanilaitokseen, ja maaliskuussa 2023 Outokumpu ja Fortum puolestaan tiedottivat selvittävänsä yhdessä mahdollisuuksia sijoittaa pienydinvoimala Outokummun Tornion tehdasalueelle.

Myös matkailu elpyy jo hyvää vauhtia. Vuonna 2022 Torniossa kirjattiin noin 27 prosenttia enemmän yöpymisiä kuin vuonna 2021.

Vahva liikenteen edunvalvontatyö kantaa tulosta

Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tukee alueen vahva liikenteen edunvalvontatyö. Esimerkiksi lentoaseman liikennöinti on pystytty turvaamaan edunvalvonnan keinoin, ja lennot Kemi-Tornion lentoasemalta kolmioreittinä Kokkolan-Pietarsaaren kautta Helsinkiin jatkuvat nyt huhtikuun 2024 loppuun valtion tukemana.

Laurila-Tornio-Haaparanta-rataosuuden sähköistyshanke puolestaan on edennyt rakentamisvaiheen kynnykselle. Hankkeen on määrä valmistua joulukuussa 2024. Tornion kaupungin tavoitteena on edistää sekä tavaraliikenteen olosuhteiden kehittymistä rajalla että henkilöjunaliikenteen uudelleen avaamista Suomen ja Ruotsin välille vuosien 2025–2026 kuluessa.

Aktiivista oman toiminnan kehittämistä ja yhteistyötä yli rajojen

Uusi kaupunkistrategia Tornio – maailmanluokan rajakaupunki 2030 hyväksyttiin keväällä 2022 ja sen toteuttaminen alkoi käytännössä heti. Kaiken kaikkiaan kaupungin oman toiminnan kehittäminen oli viime vuonna vilkasta.

Keskushallintopalveluissa esimerkiksi edistettiin henkilöstön työhyvinvointia, kuntalaisten sähköisen asioinnin mahdollisuuksia sekä osallistuvaa budjetointia, joka pääsi hyvään vauhtiin vuonna 2022 ja vakiintuu nyt säännölliseksi osaksi kaupungin toiminnan vuosikelloa.

Myös alue-, seutu- ja kansainvälinen yhteistyö oli aktiivista. TornioHaparanda- rajayhteistyössä ajankohtaisia aiheita olivat esimerkiksi Kukkolankosken riippusillan suunnittelu, Rajapuiston alueen kehittäminen, Two Countries – One Destination -matkailun kehittämishanke, Kielikoulun tulevaisuuden arvioiminen sekä erilaiset tapahtumat.

Harrastus jokaiselle lapselle, myös koulupudokkaista parempi ote

Sivistyspalvelujen toimialalla vakiintui ns. harrastamisen Suomen malli, jonka ansiosta Tornion jokaisessa peruskoulussa on tarjolla ilmaista harrastustoimintaa koulupäivän jälkeen.

Koulupudokasuhan alla olevien yläkouluikäisten oppilaiden auttamiseksi perustettiin ns. Rantatalon ryhmä Peräpohjolan Opiston läheisyyteen. Lisäksi Raumon koululla aloitettiin Teppo-toiminta, jossa ryhmälle 9.-luokkalaisia oppilaita tarjotaan mahdollisuus suorittaa perusopetuksen viimeinen luokka työelämäpainotteisesti. Ryhmän avulla oppilaita autetaan selviämään perusopetuksesta toisen asteen opintojen pariin.

Kirjastossa ja Aineen taidemuseossa vuosi 2022 oli poikkeuksellinen Rajakartanon remontin vuoksi. Nuorisotoimessa puolestaan etsittiin uutta esteetöntä toimitilaa ja päädyttiin siirtämään toimintoja Rajalla-kauppakeskukseen. Tornionlaakson museo sai museovirastolta luvan jatkaa alueellisena vastuumuseona vuosina 2023–2026, mikä mahdollistaa muun muassa restaurointiasiantuntijan palkkaamisen museolle.

Koko Torniota koskevan yleiskaavan ajantasaistaminen alkaa

Teknisissä palveluissa suurimpia kokonaisuuksia oli viime vuonna koko Tornion aluetta koskevan yleiskaavan päivittämiseen liittyvä valmistelutyö. Yleiskaavatyö käynnistetään keväällä 2023.

Rakentamisen kokonaisvolyymi kasvoi vuonna 2022, mutta asuntotuotanto jatkoi putoamistaan samalla, kun rakentamisen kustannukset jatkoivat nousuaan. Viime vuonna Torniossa rakennettiin 28 asuntoa, joista 18 oli erillisiä pientaloja. Lisäksi kymmenen asuntoa rakentui kahteen asuinkerrostaloon.

Rakentamisen korkeat hinnat yhdistettynä maailmantilanteen epävarmuuteen ja laskusuuntaiseen väestökehitykseen jatkavat asuntorakentamisen hiljenevää trendiä kaupungin alueella.

Lisätietoja

  • Kaupunginjohtaja Jukka Kujala, p. 040 132 0403, jukka.kujala@tornio.fi
  • Talousjohtaja Anne Vuorjoki, p. 040 126 7815, anne.vuorjoki@tornio.fi
  • Tornion kaupungin tilinpäätös 2022 (KH 27.3.2023)

Sivun alkuun