Selvennys Perämeren jätelautakunnan alueen jätetaksaan pakkausjätteiden keräysmaksujen osalta

Perämeren jätelautakunta on kokouksessaan 15.5.2023 hyväksynyt pykälässä 25 Perämeren jätelautakunnan jätetaksan selvennykset koskien pakkausjätteiden astiakohtaisten kuljetusmaksujen lisäämistä taksaan. Maksuihin ei ole tehty muutoksia. Pakkausjätteiden kuljetus siirtyy jätelain muutosten myötä kunnan kilpailuttamaksi koko Suomessa ja hyväksytyt kuljetusmaksut koskevat kaikkia Perämeren jätelautakunnan kuntia (Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio ja Ylitornio). Vähintään viiden huoneiston kiinteistöillä, jotka sijaitsevat taajama-alueilla, tulee olla kiinteistökohtaiset pakkausjätteiden (kartonkipakkaukset, muovipakkaukset, lasipakkaukset, pienmetalli) jäteastiat. Jätetaksan päivitys tulee voimaan 1.6.2023 muutoksenhausta huolimatta.

Perämeren jätelautakunnan asiaa koskeva pöytäkirjanote valitusosoituksineen on yleisesti nähtävillä 22.5. – 28.6.2023 Tornion kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.tornio.fi – Kuulutukset sekä Kemin, Keminmaan, Tervolan ja Ylitornion kuntien verkkosivuilla. Jätetaksa on nähtävillä myös osoitteessa www.tornio.fi/asuminen-ja-ymparisto/vesi-ja-jatehuolto/jatehuolto/jatetaksa/.

Perämeren jätelautakunnan päätökseen saa hakea muutosta 28.6.2023 mennessä kirjallisella kunnallisvalituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta (os. PL 189, 90101 Oulu). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta löytyvät päätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta.

Lisätietoja asiasta antaa jäteasiamies puh. 050 566 4195, jatelautakunta@tornio.fi.

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

Ote jätelautakunnan päätöksestä 15.5.2023, 25 §

Perämeren jätelautakunnan jätetaksa voimassa 1.6.2023 alkaen

Sivun alkuun