Suensaareen kaavaillaan hyvinvointipuistoa, suunnitelma esitellään marraskuussa

Suensaareen kaavaillaan hyvinvointipuistoa, suunnitelma esitellään marraskuussa

Suensaareen suunnitellaan puistoa, joka palvelisi mahdollisimman hyvin erityisryhmiä kuten ikäihmisiä, liikuntarajoitteisia, näkö- ja kuulovammaisia sekä kehitysvammaisia, mutta samalla toki myös kaikkia muita torniolaisia. Puiston idea ja toimintamalli esitellään marraskuussa.

Ensimmäisiä konkreettisia askelia kohti torniolaisten hyvinvointia tukevaa puistoa otettiin työpajassa lokakuun lopussa. Tavoitteena oli ideoida käyttäjien lähtökohdista, millainen puistosta voisi tulla, ja mukaan kutsuttiinkin kattava joukko puiston kohderyhmien edustajia. Työpajaa vetivät muotoilun YAMK -opiskelijat Elina Stoor, Sini Tiainen sekä Minna Raatikka.

Työpaja aloitettiin lämmittelytehtävällä, jossa osallistujat valitsivat oman roolinsa puistossa. Lattiaan oli teipattu kolme sisäkkäistä rinkiä ja mitä lähemmäs keskustaa osallistuja asettui, sitä tärkeämpi rooli hänellä oli puistossa. Ulkoreunalle asettui taustatiimi, jonka tehtävänä on tehdä hyvinvointipuisto mahdolliseksi, kun taas renkaiden sisälle asettui puistoa käyttäviä sekä heidän kanssaan työskenteleviä henkilöitä.

Hyvinvointipuiston osallistavassa suunnittelutyöpajassa syntyi paljon ideoita siitä, mitä puistossa voitaisiin järjestää ja mitä muuta siellä voisi olla.

Tämän jälkeen osallistujat tutustuivat seinälle ryhmiteltyihin lähtötietoihin, ja tarkensivat, korjasivat sekä ideoivat asioita eteenpäin. Ideoita syntyikin paljon aina yhteisöpuutarhanhoidosta aistien herättelyyn.

Seuraavaksi osallistujat jalostivat ideoita ja pohtivat puiston haasteita ja mahdollisuuksia. Loppukeskustelussa tärkeimpänä asiana nousi esiin toive, että puistosta tulisi rauhallinen ja mahdollisimman monia kohderyhmiä palveleva kokonaisuus.

YAMK-opiskelijat jatkavat puiston toimintamallin työstämisestä työpajan tulosten pohjalta. Työtä ohjaa Tornion kaupungin kunnossapidon ja kaavoituksen henkilöstö.

Alun perin ajatuksen senioripuistosta ovat esittäneet torniolaiset luottamushenkilöt, jotka kaupunginvaltuutettu Sauli Hyöppisen ja Tornion eläkeläiset ry:n puheenjohtajan Juhani Jaakon johdolla allekirjoittivat valtuustoaloitteen puiston perustamisesta huhtikuussa 2021.

Sivun alkuun