Talousarvio 2023: Viiden miljoonan euron ylijäämää seuraavat vaikeasti ennustettavat vuodet

Talousarvio 2023: Viiden miljoonan euron ylijäämää seuraavat vaikeasti ennustettavat vuodet

Tornion kaupungin talousarvio vuonna 2023 on noin 4,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Ennusteen mukaan talous kääntyy kuitenkin alijäämäiseksi jo suunnitelmavuonna 2024.

Kaupungin taloussuunnittelua on tehty poikkeuksellisen suurten muutosten keskellä ja lähivuosien ennusteiden toteutuminen on epävarmaa. Esimerkiksi kunta-alan palkkaratkaisu, korkea inflaatio ja energian hinnannousu lisäävät talouden paineita ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa heikentää taloutta koko Euroopassa. Tämä heijastuu myös Tornioon.

Muutoksen ja epävarmuuden keskelläkin Tornion kaupunki katsoo silti luottavaisesti tulevaisuuteen, kaupunginjohtaja Jukka Kujala toteaa.

– Kaupungin elinvoiman edellytykset ovat viime vuosina parantuneet. Toimintaympäristön nopea muutos on nostanut esiin Tornion vahvuuksia ja avannut uusia mahdollisuuksia. Tornion maantieteellinen asema, nykyinen teollisuus ja uudet energialähteet sekä näiden innovatiivinen yhdistäminen heijastuvat uusina investointeina, Kujala kuvailee.

Hyvinvointialueelle siirtyy neljäsataa työntekijää ja yli puolet koko budjetista

Lapin hyvinvointialueen perustaminen vaikuttaa merkittävästi kaupungin talouteen ja toimintaan. Talouden näkökulmasta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus vaikuttaa etenkin verotuloon ja valtionosuuksiin, jotka ovat kaupungin tärkeimpiä tulonlähteitä. Verorahoitus pienenee Torniossa 46 prosenttia ja valtionosuudet 69 prosenttia. Toisaalta myös toimintakulut pienenevät noin 56 prosenttia. Toimintatuottoja kertyy ensi vuonna 22 prosenttia vähemmän kuin kuluvana vuonna. Kaupungin vuosikate on 11 miljoonaa euroa.

Hyvinvointialueen palvelukseen siirtyy vuoden vaihteessa 406 työntekijää ja kaupungin palvelukseen jää 941 työntekijää. Henkilöstökulut laskevat noin 15,5 miljoonalla eurolla.

Myös kaupungin tehtävien ja toiminnan näkökulmasta muutos on suuri. Kun Lapin hyvinvointialue ottaa vuoden vaihtuessa vastuulleen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen, kaupungin keskeisimmiksi tehtäviksi jäävät elinvoiman ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen.

Muutosten vuoksi kaupunki tekee tarvittavia päivityksiä hallintosääntöön ja uudistaa myös johtamisjärjestelmää, jonka puitteissa kaupungin toimintaa johdetaan vuoden 2024 alusta alkaen.

Kuntalaisten hyvinvointia ja elämänlaatua tukevat palvelut nousevat uuteen rooliin

Vuodenvaihteen jälkeen etenkin sivistyspalvelujen rooli kunnan suurimpana toimialueena korostuu ja valokeilaan nousevat erilaiset kuntalaisten hyvinvointia ja elämänlaatua tukevat palvelut.

Isoja lähivuosien hankkeita ovat esimerkiksi Pohjan stadionin kehittäminen ympärivuotiseksi liikunta- ja tapahtumapaikaksi sekä Rantakadun alueen kehittäminen vetovoimaiseksi kulttuurikeskittymäksi. Tavoitteena on myös pitää yllä vahvaa torniolaista tapahtumatuotantoa ja panostaa nuorten hyvinvointiin.

Koulumaailmassa isot haasteet, kuten laskeva oppilasmäärä ja oppilaiden yksilöllisen tuen tarpeen lisääntyminen, ovat tuttuja. Laaja kouluverkko-suunnitelma valmistuu vuoden 2022 aikana ja siihen liittyviä toimenpiteitä ryhdytään toteuttamaan vuosina 2023-2025.

TornioHaparanda houkuttelee kaupan alalla, tavoitteena kotiuttaa myös suurinvestointeja

Elinkeinoelämä on hiljalleen toipumassa koronaviruspandemian aiheuttamasta shokista. Esimerkiksi kaupan alalla TornioHaparanda houkuttelee uusia toimijoita, joita on sijoittunut etenkin Luotomäen-Torpin alue. Tämän rinnalla isona tavoitteena on suurinvestointien houkuttelu Tornioon erityisesti Arction ja Kyläjoen yritysalueille.

Myös matkailu on elpymässä vaikeiden koronavuosien jälkeen. Suunnitteluvaiheessa olevat hankkeet, kuten Kukkolankosken riippusilta ja Tornion ja Haaparannan välinen rantapromenadi tukevat matkailun kehittämistä.

Alueella jatkuvat myös äkillisen rakennemuutoksen hankkeet, joita sysäsi vuonna 2020 liikkeelle Meri-Lapin suurteollisuuden rakennemuutos. Esimerkiksi Business Tornion vetämässä New Business -hankkeessa tavoitellaan uusia tuotekonsepteja ja yli kahdensadan ihmisen uudelleentyöllistämistä.

Elinvoimaa tukevat lisäksi kaupungin kärkihankkeisiin lukeutuvat liikenteen edunvalvontahankkeet. Esimerkiksi Laurila-Tornio-Haaparanta-ratayhteyden sähköistäminen on etenemässä rakennusvaiheeseen. Hanke valmistuu joulukuussa 2024, ja uutta valtakunnan rajan ylittävää henkilöjunayhteyttä tavoitellaan vuodelle 2025. Lentoliikenne Kemi-Tornion lentoasemalle on tällä hetkellä turvattu heinäkuun 2023 loppuun saakka.

Työllisyys kehittynyt myönteisesti, yritysten haasteena osaavan työvoiman saatavuus

Työllisyys on kehittynyt Torniossa myönteisesti. Työttömien määrä on vähentynyt ja Tornion työttömyysaste (7,6 % syyskuussa 2022) on matalampi kuin koko maan työttömyysaste (8,8%).

Hyvin menestynyt työllisyyden kuntakokeilu jatkuu vuosina 2023-2024. Tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista aiempaa tehokkaammin sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen liittyviin ongelmiin, jotka ovat paikallistenkin yritysten merkittävä kasvun este. Työllisyyden hoito siirtyy kunnille vuonna 2025 ja uudistuksen valmistelu onkin yksi kaupungin lähivuosien toiminnan painopisteistä.

Toiminnan keskiössä ovat tulevina vuosina myös vasta päivitetyn kaupunkistrategian toteuttaminen käytännössä, kaupungin ja hyvinvointialueen välisen yhteistyön rakentaminen sekä kaupungin työnantajakuvan kehittäminen.

Kromilaaksoa kehitetään elinkeinoelämän investointeja varten

Teknisellä toimialalla jatketaan ensi vuonna yleiskaavan päivitystyötä ja jatketaan uuden asuinalueen rakentamista Pihlajasaareen. Elinkeinoelämän investointitarpeita varten Kromilaaksoon saatetaan valmiiksi elinkeinoalueen eteläpuolelle asemakaava. Kromilaakson toisen vaiheen asemakaavoituksessa on tarkoitus mahdollista monipuoliset toiminnot alueella ja samassa yhteydessä selvittää myös koko aluetta koskevia liikennekysymyksiä.

Investointeja tehdään vuonna 2023 yhteensä noin 7,2 miljoonaa eurolla. Listalla ovat muun muassa Kivirannan koulun viemäriremontti ja Kyläjoen koulun öljylämmityksen korvaaminen maalämmöllä. Myös Pohjan stadionin perusparannuksen ja Karungin uuden urheilutalon suunnittelu alkaa.

Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta joulukuussa

Talousarviosta päättää kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto käsittelee  talousarvioesitystä maanantaina 12. joulukuuta klo 13 alkaen. Kokousta voi seurata Tornion kaupungin YouTube-kanavalla.

Tutustu talousarvioesitykseen

Sivun alkuun