Tarjousten jättäminen muuttuu

Tornion kaupunki kilpailuttaa tulevan talven ja kevään aikana mittavia hankintakokonaisuuksia, joiden kunkin ennakoitu arvo ylittää hankintalaissa säädetyn EU-kynnysarvon.

Kunnat ovat voineet toistaiseksi pyytää tarjoajia toimittamaan tarjoukset paperisina tai sähköpostitse. Tähän tulee muutos 18.10.2018. Jatkossa EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat on kilpailutettava sähköisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että hankintailmoitukset, tarjouspyynnöt sekä tarjoukset toimitetaan sähköisessä muodossa siten, että käytettävälle välineelle laissa asetetut tietoturvavaatimukset täyttyvät. Normaali sähköpostijärjestelmä ei täytä näitä vaatimuksia.

Sähköistä tietojenvaihtoa varten Tornion kaupunki on ottanut käyttöönsä Cloudia Kilpailutus –työkalun. Tarjoajat ja kaupungin yhteistyökumppanit voivat tutustua järjestelmään ja rekisteröityä käyttäjiksi osoitteessa www.tarjouspalvelu.fi. Palvelu on käyttäjälle maksuton.

Kannustamme tutustumaan palveluun rohkeasti. Sähköisiin hankintamenettelyyn ja palveluihin liittyvissä kysymyksissä yrittäjät voivat kääntyä kaupungin hankinta- ja logistiikkapalvelujen lisäksi oman aluejärjestönsä hankinta-asiamiehen puoleen. Lapin Yrittäjät ry:n hankinta-asiamiehenä toimii Susanna-Sofia Keskinarkaus.

Sivun alkuun