Tervolan ja Ylitornion vapaaehtoisen biojätteen keräysaluetta koskevat jätehuoltomääräysten muutokset hyväksytty ja ne tulevat voimaan 1.7.2023

Perämeren jätelautakunta on kokouksessaan 15.5.2023 pykälässä 26 hyväksynyt jätelain 91 §:n mukaiset kunnan jätehuoltomääräykset, jotka tulevat voimaan 1.7.2023 muutoksenhausta huolimatta.

Jätehuoltomääräykset ovat jätelain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Jätehuoltomääräykset koskevan Kemin, Keminmaan, Tervolan, Tornion ja Ylitornion kuntia. Tässä yhteydessä päivitettiin vain jätehuoltomääräysten liitettä 5, johon lisättiin biojätteen vapaaehtoisen keräyksen alueet myös Tervolan ja Ylitornion kuntien keskuksiin.

Kemin, Keminmaan, Tervolan, Tornion ja Ylitornion jätehuoltomääräykset on nähtävillä Tornion ja Kemin kaupunkien sekä Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan kuntien verkkosivuilla 22.5.-28.6.2023. Päätöksestä on mahdollista tehdä kunnallisvalitus valitusosoituksen mukaisesti 28.6.2023 mennessä. Jatkossa jätehuoltomääräykset löytyvät muun muassa Tornion kaupungin verkkosivuilta kohdasta jätehuolto ja Perämeren Jätehuolto Oy:n verkkosivuilta.

Lisätietoja asiasta antaa jäteasiamies puh. 050 566 4195, jatelautakunta@tornio.fi.

Perämeren jätelautakunta

 

Ote jätelautakunnan päätöksestä 15.5.2023, 26 §

Perämeren jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset

Sivun alkuun