Toimistosihteerin toimi

Haemme Tornion kaupungille Perämeren jätelautakunnalle asiakaspalveluhen­kistä, itsenäistä, oma-aloitteista ja yhteistyökykyistä, tehtäviinsä sitoutuvaa toimistosihteeriä. Tehtäviin sisältyy mm. jätelautakunnan asiakaspalvelu, jätteenkuljetusrekisterin ja asiakasrekisterin perustietojen ylläpito, jätemaksujen laskutukseen liittyvät selvitystyöt, toimielimen kokousasioiden kirjaami­nen, esityslista ja pöytäkirjatuotanto, päätösten täytäntöönpano, asiakirjojen arkistointitehtävät, jätehuollon tiedottamisessa avustaminen sekä muita toimistosihteerin tehtäviä.

Toimen kelpoisuusehtona on soveltuva alempi korkeakoulututkinto. Tehtävässä edellytetään hyviä tieto­teknisiä taitoja sekä hyviä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja. Eduksi katsotaan tietokantaosaaminen, kunta-alan tuntemus sekä aiempi työkoke­mus vastaavista tehtävistä.

Toimen palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Toimeen sovelletaan 6 kuukau­den koeaikaa. Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen vaalin vahvistamista.

Lisätietoja:    jäteasiamies Minna Karhunen puh. 050 566 4195 ja tekninen johtaja Markus Kannala puh. 040 583 5980

sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@tornio.fi

Hakuaika päättyy 23.1.2019 klo 12.00. Toimeen toivotaan haettavan sähköi­sesti Tornion kaupungin verkkosivuilla www.tornio.fi. Paperiset hakemukset an­sioluetteloineen toimitetaan osoitteeseen: Tornion kaupunki Suensaaren­katu 4, 95400 Tornio. Kuoreen tunnus ”toimistosihteeri jätelautakunta”. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

Sivun alkuun