Tornio 400 –juhlavuoden valmistelut etenevät – tapahtumien kehittämishanke saa rahoitusta

Tornio 400 –juhlavuoden valmistelut etenevät - tapahtumien kehittämishanke saa rahoitusta

Tornion kaupunki on saanut Lapin liitolta rahoituksen reilut kaksi vuotta kestävälle tapahtumien kehittämishankkeelle. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 311 882 euroa, johon saadaan 80 prosentin EAKR- ja valtion rahoitus. 20 prosentin omarahoitusosuudesta vastaa Tornion kaupunki.

Matkailun tukeminen ja yhteistyö tärkeää

Torniolla on vahva halu kehittää alueen matkailua. Tapahtumien kehittämishankkeen käynnistäminen on yksi toimenpide siihen suuntaan. Tapahtumien avulla voidaan tutkitusti tukea ympärivuotisen matkailun kehittämistä, matkailijamäärien kasvua sekä matkailijoiden viipymän pidentymistä.

Uudessa hankkeessa pyritään rakentamaan yhteistyötä ja vuoropuhelua julkisen sektorin, matkailuelinkeinon ja kolmannen sektorin välille, tavoitteena matkailun tukeminen ja sen aluetaloudellisten vaikutusten lisääminen tapahtumien kehittämisen avulla. Yhteiseen hiileen puhaltaminen on olennaista niin alueen matkailun kehittymisen kuin tämänkin projektin onnistumisessa.

Tornion juhlavuosi toimii tapahtumien testausalustana

Lapin vanhin kaupunki Tornio täyttää ensi vuonna kunniakkaat 400 vuotta. Juhlavuosi on hyvä testialusta Tornion kaupungin matkailun ja tapahtumatuotannon uudistamiselle ja yhteistyömallien testaamiselle. Tarve tapahtumatuotannon kehittämiseen ja tuotteistamiseen yhteistyössä yritysten kanssa on tullut esille myös Tornion matkailun master plan -hankkeen aikana.

Uudessa hankkeessa pilotoidaan ja testataan uusia tapahtumia ja tapahtumasisältöjä juhlavuoden aikana. Hankkeen aikana muun muassa luodaan uusi monitaiteellinen tapahtuma, jossa hyödynnetään kulttuuria ja historiaa. Tapahtuma pilotoidaan ruotsalaisuuden päivänä 6.11.2021, joka on kuningas Kustaa II Aadolfin eli Tornion kaupungin perustajan päivä. Tapahtumasta on tarkoitus luoda vuosittainen ja se tulee lisäämään alueen vetovoimaa pimeänä ja hiljaisena vuodenaikana.

Hankkeen aikana myös kehitetään olemassa olevia kesätapahtumia sekä uudenvuoden tapahtumaa. Hankkeen aikana syntyy lisäksi Tornion pitkään historiaan ja tarinoihin perustuvia hahmoja, joita testataan useassa tapahtumassa Tornion juhlavuoden aikana. Samalla saadaan kokemusta ja tietoa siitä, miten ja mitkä hahmot soveltuisivat jatkokehittelyn kautta matkailun ohjelmapalvelutuotteiksi.

Sivun alkuun