Tornio alkaa maksaa hoitajille lisäkorvauksia, jotta sote-palvelut saataisiin turvattua

Tornio alkaa maksaa hoitajille lisäkorvauksia, jotta sote-palvelut saataisiin turvattua

Tornio alkaa maksaa sosiaali- ja terveysalan työntekijöille lisäkorvauksia. Lisäkorvausten toivotaan vastaavan vaikeisiin rekrytointi- ja sijaishaasteisiin, jotka uhkaavat jo lakisääteisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä.

Pula sijaisista uhkaa supistaa esimerkiksi hoitotarvikejakelun, ikäihmisten päiväkeskuksen, palveluneuvonnan ja -ohjauksen, kotihoidon, kotisairaalan ja kotisaattohoidon palveluja.

Sote-henkilöstön hälytysraha nousee arkisin 100 euroon ja aatto- ja pyhäpäivinä 200 euroon. Rekrytointilisää maksetaan huhtikuun alusta lokakuun loppuun 150 euroa kuukaudessa. Sosiaalipäivystäjän lisä nousee 210 euroon kuukaudessa.

Lisäksi jos työntekijä suostuu pitämään kesäloman touko- tai syyskuussa esihenkilön pyynnöstä sijaistilanteen perusteella, maksetaan tästä 500 euron kertakorvaus. Vaikka työnantajalla on oikeus määrätä työntekijän vuosiloman ajankohdasta, saattaisi määräysvallan käyttäminen entuudestaan vaikeassa tilanteessa johtaa esimerkiksi uusiin irtisanoutumisiin ja siten vaarantaa palvelujen tuottamisen.

Perusturvajohtaja Leena Karjalaisen mukaan esimerkiksi lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden määrä ei ole tällä hetkellä lain edellyttämällä tasolla eikä myöskään vanhuspalvelulain edellyttämä hoitajamitoitus toteudu yhdessäkään yksikössä.

– Henkilökunta on erittäin väsynyttä jouduttuaan jo pidemmän aikaa tekemään ylitöitä ja tuplavuoroja. Henkilöstöä joudutaan hälyttämään työhön myös vapaapäiviltä. Näistä syistä pitkäaikaisia sijaisia on irtisanoutunut ja siirtynyt muiden työnantajien palvelukseen, Karjalainen kuvailee.

Kaupunki tarjoaa kesäsijaisille myös ilmaisen kaupungin vuokra-asunnon huhti-lokakuun ajalle ja maksaa sotehenkilöstölle (poislukien esihenkilöt) 500 euron palkkion, mikäli joku onnistuu hankkimaan sijaisen vähintään kolmeksi kuukaudeksi.

Lisäkorvauksia maksetaan kuluvan vuoden loppuun asti. Niihin varataan 80 000 euroa. Tornion kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto päättivät lisäkorvausten maksamisesta maanantaina.

Sivun alkuun