Tornion Ikäihmisten neuvosto julistaa haettavaksi Hyvä vanhusteko-palkinnon

Tornion Ikäihmisten neuvosto julistaa haettavaksi Hyvä vanhusteko-palkinnon

Tornion kaupungin Ikäihmisten neuvosto julistaa haettavaksi Hyvä vanhusteko -palkinnon. Palkinto on tunnustus yhteisölle tai henkilölle, joka on ottanut käyttöön uusia innovatiivisia menetelmiä ikäihmisten hyvinvoinnin ja itsenäisen toimintakyvyn parantamiseksi tai palvelujen kehittämiseksi. Uusi menetelmä voi liittyä myös esimerkiksi elinympäristön parantamiseen tai hoivatyön kehittämiseen (esimerkiksi säännöllisesti toistuva liikuntatuokio).

Palkintoa voi hakea:

  • järjestö, joka toimii aktiivisesti yhteistyössä eri organisaatioiden (Tornion kaupunki, seurakunta, muut järjestöt/yhdistykset) kanssa edistäen ikäihmisten aktiivista osallisuutta
  • työyhteisö, jolle palkinnon saamisen perusteena on onnistunut, positiivinen ja pysyvä toiminnanmuutos ikäihmisten arjessa (Ikäihmisen aktiivinen arki). Hakemuksessa tulee kuvata miten yksikön toiminta ja henkilökunnan työtehtävät ovat muuttuneet ja millaisia muutokset ovat ikäihmisen ja hänen läheistensä näkökulmasta. Hakemuksessa tulee kuvata myös henkilökunnan toimintaa, työhyvinvoinnin kehittämistoimenpiteitä ja panostuksia koulutukseen.
  • henkilö, joka on uudella tavalla, oma-aloitteisesti ja onnistuneesti edistänyt positiivista ja pysyvää muutosta ikäihmisten aktiivisessa arjessa.

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee kuvata idean suunnitelma, toteutus ja arviointi. Muutosta tulee kuvata ikäihmisten ja läheisten näkökulmasta. Lisäksi tulee kuvailla muutoksen toteuttajien toimintaa sekä sitä, millaisia kehittämistä tukevia toimia, ideoita ja/tai koulutuksia suunnittelussa on käytetty.

Haku päättyy 17.9.2021 klo 15.00.

Hakemukset voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen maarit.alalahti@tornio.fi  tai kirjeitse osoitteella Ikäihmisten neuvosto, Maarit Alalahti, Sairaalakatu 1, 95400 Tornio.

Sivun alkuun