Tornion Karhakkamaan tuulivoimapuistohankkeelle verkkosivu

Tornion Karhakkamaan tuulivoimapuistohankkeelle verkkosivu

Tuuliwatti Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Tornion Karhakkamaan aluelle. Hankealue sijaitsee noin 32 kilometriä Tornion keskustasta pohjoiseen ja se rajautuu Ylitornion kunnan rajaan.

Noin 10 000 hehtaarin kokoiselle hankealueelle suunnitellaan yhteensä noin 50 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä (nk. pyyhkäisykorkeus) ja yksikköteho 6–10 megawattia.

Tuulivoimapuisto sijoittuu Tornion kaupungin ja yksityisten maanomistajien maille. Hankealueen lounaispuolella sijaitsee toiminnassa oleva Kitkiäisvaaran kahdeksan voimalan tuulivoimapuisto. Hankealue on pääosin metsätalouskäytössä.

Kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana järjestetään kolme julkista nähtävilläoloa, joiden aikana osallisilla ja muilla kansalaisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa hankkeesta.

Hankkeeseen liittyvä ajankohtainen materiaali, tietoja yleisötilaisuuksista sekä perustietoja hankkeesta. Sivuilla on saatavilla materiaalia myös ruotsiksi.

Lue lisää

Karhakkamaan tuulivoimapuistohanke

Sivun alkuun