Tornion kaupungin verkkosivusto saa käyttäjiltä hyvät pisteet – hyödyllinen, helppokäyttöinen ja monipuolinen

Tornion kaupungin verkkosivusto saa käyttäjiltä hyvät pisteet – hyödyllinen, helppokäyttöinen ja monipuolinen

Tornion kaupungin verkkosivusto saa hyvät arvosanat joulukuun lopulla valmistuneessa verkkosivujen käyttäjätutkimuksessa. Arvosanat ovat selkeästi parantuneet edellisen, vuonna 2016 toteutetun tutkimuksen jälkeen. Kaupunki julkaisi uudet verkkosivut vuosi sitten tammikuussa.

Tornio läpäisi testin hyvin arvosanoin

Tornion kaupungin verkkosivut ovat vastaajien mielestä ennen kaikkea hyödylliset (4,02). Vastaajien mielestä sivut myös toimivat ongelmitta (3,84) ja säästävät aikaa ja vaivaa (3,68). Sivustoa on vastaajien mielestä yleisesti ottaen helppo käyttää ja tarjonta sivustolla on monipuolista. Sivusto on myös ajanmukainen ja sillä on helppo liikkua, sillä oleva tieto on ajantasaista ja sivustolla on selkeä ja miellyttävä ulkoasu.

Toisaalta osa vastaajista koki myös, että sivustolla olevan tiedon löytämisessä voi joskus olla vaikeuksia ja että sivustolla olevan tiedon määrää voisi vielä nykyisestään lisätä. Tutkimuksessa esitetyistä väitteistä vähiten verkkosivuihin sopivat vastaajien mielestä luonnehdinnat, että sivusto erottuisi edukseen (3,24), että sivustolla oleva tieto olisi helppo löytää (3,34) ja että sivustolla olisi riittävästi tietoa (3,47).

Ulkopaikkakuntalaiset vastaajat olivat sivustoon tyytyväisempiä (3,66) kuin Tornion kaupungin asukkaat (3,55).

Sivuston käyttäjätyytyväisyysindeksiksi muodostui 3,58 asteikolla 1–5, jossa 1 on erittäin tyytymätön ja 5 erittäin tyytyväinen. Vastaajat ovat siis todella tyytyväisiä kunnan verkkosivustoon. Vuonna 2016 käyttäjätyytyväisyysindeksi oli 3,44.

Käyttäjät arvioivat sivustoa myös kouluarvosanalla. Tornion kaupungin verkkosivujen saama keskiarvo oli nyt 7,80, kun se vuonna 2016 oli 7,67. Täyden kympin sivustolle antoi neljä prosenttia vastaajista, yhdeksikön 18 prosenttia vastaajista, kahdeksikon 46 prosenttia vastaajista ja seiskan 21 prosenttia vastaajista.

Ajankohtaiset asiat, terveydenhoito, vapaa-aika ja päätöksenteko kiinnostavat

Vastaajat olivat tulleet hakemaan kaupungin sivuilta:

 • ajankohtaisasiaa (25% kaikista vastaajista)
 • terveydenhoitoon liittyvää tietoa (22%)
 • vapaa-aikaan, harrastuksiin ja liikuntaan liittyvää tietoa (19%)
 • esityslistoja, pöytäkirjoja ja päätöksiä (15%)
 • yhteystietoja (13%)
 • kulttuuriin liittyvää tietoa (11%).

Kaikista vastaajista 81 prosenttia oli löytänyt hakemansa tiedon, kun taas kahdeksan prosenttia vastaajista ilmoitti, että ei löytänyt hakemaansa tietoa, esimerkiksi bussi- ja juna-aikatauluja, ohjeita lääkereseptin uusimiseen, tiettyjä lomakkeita tai uimahallia koskevaa tietoa, esimerkiksi aukioloaikoja, hinnastoa ja valokuvia.

Vastaajista 11 prosenttia kertoi, että ei hakenut sivuilta mitään erityistä.

Tiedot tapahtumista tärkeitä, samoin vuorovaikutteisuus ja mahdollisuus sähköiseen asiointiin

Vastaajat myös antoivat sivuista palautetta ja tekivät ehdotuksia sivujen kehittämiseksi.

Vastaajat toivoivat muun muassa enemmän ja näkyvämpää tiedottamista paikallisista, ajankohtaisista tapahtumista, sivujen nopeaa päivittämistä, yhteystietojen esittämistä selkeämmin ja kattavammin sekä lisää vuorovaikutteisuutta ja mahdollisuutta asioida sähköisesti. Toiveissa nousi esiin esimerkiksi se, että ajan terveyskeskukseen voisi varata nettisivujen kautta.

Monen vastaajan mielestä sivut ovat hyvät juuri tällaisenaan, kun taas muutama haikaili vanhoja sivuja tai toivoi esimerkiksi ulkoasuun enemmän väriä. Osalla oli vaikeuksia löytää etsimäänsä tietoa sivuilta.

Eniten vastaajat toivoivat mahdollisuuksia asioida verkon välityksellä:

 • terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa (40 prosenttia kaikista vastaajista)
 • liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen kanssa (34%)
 • kirjaston kanssa (23%)
 • koulujen, opistojen ja oppilaitosten kanssa (21%)
 • yleisen kulttuuritoimen ja kulttuurilaitosten kanssa (21%).

Alkuvuodesta vertailutietoa myös muista kunnista

Vuoden 2019 alkupuolella valmistuu myös tutkimukseen osallistuneille kunnille yhteinen yhteenvetoraportti, jossa tarkastellaan kuntien yhteisesti saamaa vastaajapalautetta. Tämä antaa laajempaa näkökulmaa tutkimukseen ja samalla omista verkkosivuista saatua palautetta voidaan verrata kuntien saamaan keskimääräiseen palautteeseen.

Kiitokset vastaajille ja onnittelut arvonnassa voittaneille

Tutkimukseen vastanneiden kesken arvottiin kolme kymmenen kerran sarjalippua uudistuneeseen Tornion uimahalliin. Arvonnassa onni suosi Emma Kuoksaa Keminmaasta sekä Mirjami Koposta ja Päivi Romakkaniemeä Torniosta. Onnittelut voittajille sekä suuret kiitokset kaikille tutkimukseen vastanneille!

Lyhyesti tutkimuksesta

 • Kaupungin verkkosivuja arvioi tutkimuksessa 740 vastaajaa 21.8.–5.12. välisenä aikana.
 • Vastaajista 66% oli Tornion kaupungin asukkaita, 34% ulkopaikkakuntalaisia.
 • Vastaajista 61% oli naisia, 39% miehiä.
 • Vastaajien suurin ikäryhmä oli 36–45 -vuotiaat (21 prosenttia vastanneista).
 • Vastaajista 65% käy sivuilla joko kannettavalla tietokoneella tai pöytäkoneella, 48% älypuhelimella ja 23% tabletilla.
 • Vastaajat arvioivat verkkosivujen ominaisuuksia asteikolla 1–5, jossa 1 on erittäin tyytymätön ja 5 erittäin tyytyväinen. Tällä asteikolla sivuston käyttäjätyytyväisyysindeksi on 3,58.
 • Kaikkien vastaajien verkkosivuille antamien kouluarvosanojen keskiarvo on 7,80 asteikolla 4–10.
Sivun alkuun