Tornion kaupunginhallitus on hyväksynyt §214 24.6.2019 kokouksessaan alustavasti Arction osayleiskaavan ehdotusvaiheen kuulemista varten

Osayleiskaavan muutosehdotus on päivätty 4.6.2019 ja koskee Tornion kaupungin Koivuluodon ja Puuluodon alueita sekä Röyttän raskaan teollisuuden itäisiä reuna-alueita. Luoteisosastaan suunnittelualue rajautuu Röyttään vievään rautatiealueeseen, pohjoisosastaan Puuluodon pientaloalueeseen, itäosastaan Mustanlahden loma-asutusalueeseen ja eteläosastaan Perämereen (Letonlahti). Pinta-alaltaan suunnittelualue on n. 344 ha eli 3,44 km2.

Osayleiskaavan muutosehdotus on yleisesti nähtävissä MRA 27 §:n mukaisesti Tornion kaupungintalon ala-aulassa 3.7.2019. – 2.9.2019 ja kaupungin Internetosoitteessa www.tornio.fi/kaavatori

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksista. Muistutukset on toimitettava Tornion kaupunginhallitukselle, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio, ennen nähtävillä oloajan päättymistä.

TORNION KAUPUNGINHALLITUS

 

Sivun alkuun