Tornion kaupunginhallitus on hyväksynyt §352 18.11.2019 kokouksessaan alustavasti asettaa Arction yleiskaavan muutosehdotus uudelleen nähtäville

Yleiskaavan muutosehdotus on päivätty 8.11.2019 ja koskee Tornion kaupungin Koivuluodon ja Puuluodon alueita sekä Röyttän raskaan teollisuuden itäisiä reuna-alueita. Luoteisosastaan suunnittelualue rajautuu Röyttään vievään rautatiealueeseen, pohjoisosastaan Puuluodon pientaloalueeseen, itäosastaan Mustanlahden loma-asutusalueeseen ja eteläosastaan Perämereen (Letonlahti). Pinta-alaltaan suunnittelualue on n. 344 ha eli 3,44 km2.

Yleiskaavan muutosehdotus asetetaan MRL 32§:n mukaisesti uudelleen nähtäville Tornion kaupungintalon ala-aulassa 27.11.2019. – 27.12.2019 ja kaupungin Internetosoitteessa www.tornio.fi/kaavatori.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutukset on toimitettava Tornion kaupunginhallitukselle, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio, ennen nähtävillä oloajan päättymistä.

TORNION KAUPUNGINHALLITUS

 

Sivun alkuun