Kokoontumisrajoitukset jatkuvat Länsi-Pohjassa 18. helmikuuta asti

Kokoontumisrajoitukset jatkuvat Länsi-Pohjassa 18. helmikuuta asti

Tiedot päivitetty 13.1.2021

Tornion kaupunki jatkaa rajoituksia ja suosituksia, joiden tavoitteena on hillitä koronan leviämistä ja saada infektiotilanne Torniossa hallintaan.

Tartuntoja on tullut ilmi eri puolilla sairaanhoitopiiriä, mutta koronaepidemian painopiste on edelleen Torniossa. Länsi-Pohjan alueellinen pandemiatyöryhmä kehottaa alueen asukkaita välttämään kontakteja rajan yli. Välttämättömissä kontakteissa tulee käyttää kasvomaskia ja huolehtia turvaväleistä.

Rajoitukset, jotka ovat päättyneet

Alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten ryhmäharrastaminen on sallittua ja kaupungin liikuntatiloja on tätä varten avoinna. Lasten ja nuorten liikuntaharrastuksissa on huomioitava, että aikuiset ja vanhemmat eivät voi kokoontua samoihin tiloihin ryhmän valmentajia ja vastuuhenkilöitä lukuun ottamatta.

Sisäliikuntatilojen käyttöä koskevat rajoitukset eivät koske myöskään SM-tason kilpaurheilua. Tällaiset harjoitukset tulee kuitenkin järjestää enintään kymmenen (10) henkilön ryhmissä ja niin, että ryhmien kokoonpano säilyy samana. Urheilijoita suositellaan myös välttämään kontakteja joukkueensa ulkopuolisiin henkilöihin. Tämä on valtakunnallinen linjaus.

Tornion kirjasto on avoinna. Kirjaston lukusali pidetään kuitenkin edelleen suljettuna. Myös Aineen taidemuseo ja Tornionlaakson museo sekä nuorisotilat ovat avoinna. Kaikessa toiminnassa on noudatettava alueellista kokoontumisrajoitusta (enintään 10 henkilöä) sekä muita suosituksia, esimerkiksi hyvää käsi- ja yskimishygieniaa ja turvavälejä. Voimassa on myös suositus maskin käyttämisestä.

Rajoitukset, jotka jatkuvat toistaiseksi

Sisäliikuntatilat Torniossa pysyvät vielä suljettuna muilta käyttäjiltä kuin alle 18-vuotiaiden harrastusryhmiltä, koululaisryhmiltä ja SM-tason kilpaurheilijoilta.

Tornion uimahalli pidetään suljettuna toistaiseksi Länsi-Pohjan alueellisen pandemiatyöryhmän suosituksen mukaisesti.

Kansalaisopiston lähiopetustauko jatkuu 18. helmikuuta asti. Verkko-opetus jatkuu normaalisti.

Kokoontumisrajoitukset jatkuvat 18. helmikuuta asti AVI:n päätöksellä

Lapin aluehallintovirasto kieltää Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli kymmenen (10) henkilöä. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan kymmenen (10) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa opetus- ja kulttuuriminiseriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamaa ohjetta noudattaen. Määräys on voimassa 18. helmikuuta asti.

Myös Länsi-Pohjan alueellinen pandemiatyöryhmä suosittelee, että yli kymmenen henkilön tilaisuuksia ja joukkokokoontumisia ei alueella järjestetä. Pandemiatyöryhmän suositus ulottuu sekin 18. helmikuuta asti. ja koskee laajasti eri tyyppisiä tilaisuuksia, myös seurakuntien kokoontumisia, joita aluehallintoviraston määräykset eivät koske.

Muut voimassa olevat ohjeet

  • Vältä väkijoukkoja ja turhia kokoontumisia.
  • Huolehdi turvaväleistä ja käytä maskia kaikissa tilanteissa, joissa et voi säilyttää turvaväliä.
  • Noudata hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.
  • Hakeudu koronanäytteenottoon heti, jos saat oireita.

Länsi-Pohjan alueellinen pandemiatyöryhmä kehottaa lisäksi alueen asukkaita varmistamaan riittävän D-vitamiinin saannin. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on suositellut iäkkäille ja erityisryhmille D-vitamiinilisää, joka tehostaa vastustuskykyä. Tutkimuksissa on todettu yhteys D-vitamiinin puutoksen ja koronaviruksen aiheuttaman vakavan keuhkoinfektion välillä.

Kaikki annetut suositukset ja rajoitukset perustuvat Tornion tautitilanteeseen, aluehallintoviraston määräyksiin ja Länsi-Pohjan alueellisen pandemiatyöryhmän suosituksiin sekä koko Suomen vakavaan tautitilanteeseen.

Rokotukset

Koronarokotukset ovat alkaneet Länsi-Pohjassa tammikuun alussa. Tähän mennessä on rokotettu koronapotilaita hoitavaa henkilökuntaa erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa. Massarokotukset alkavat tämänhetkisen tiedon mukaan helmikuussa. Rokotuksista ja niiden aikatauluista tiedotetaan myöhemmin, kun tiedot tarkentuvat.

Kiitämme kaikkia torniolaisia ymmärryksestä ja vastuullisesta toiminnasta haastavassa tilanteessa!

Sivun alkuun