Tornion kaupunki ryhtyy energiansäästötalkoisiin – säästöjä syntyy vuositasolla 120 000 euroa

Tornion kaupunki ryhtyy energiansäästötalkoisiin – säästöjä syntyy vuositasolla 120 000 euroa

Tornion kaupunki liittyy kansallisiin energiansäästötalkoisiin ja tekee joukon toimenpiteitä, joilla saavutetaan merkittäviä energia- ja kustannussäästöjä. Kaikkien toimenpiteiden tavoitteena on paitsi vastata energian riittävyyteen liittyviin haasteisiin myös toimia vastuullisesti energianhintojen ollessa korkeita.

Kaikkein vaikuttavin energiaa säästävä toimenpide on lämpötilan laskeminen 20 asteeseen kaikissa kaupungin julkisissa kiinteistöissä kuten kaupungintalolla, kouluissa, päiväkodeissa, terveyskeskuksessa, museoissa ja kirjastossa.

Lämpötilan laskeminen yhdellä asteella säästää viisi prosenttia lämmityskustannuksissa. Vuositasolla säästö on arviolta noin 60 000 euroa.

Lämpötiloja säädetään alaspäin keskiviikosta 5. lokakuuta alkaen.

Uimaveden lämpötila laskee asteella, myös isojen saunojen käyttöä rajoitetaan

Tornion uimahallissa paitsi ilman lämpötilaa myös uimaveden lämpötilaa lasketaan yhdellä asteella. Ison altaan uimaveden lämpötila on jatkossa 26 astetta, opetus- ja yhdistelmäaltaan 29 astetta ja porealtaan 33 astetta.

Myös isojen saunojen käyttöä rajoitetaan siten, että kiukaat laitetaan päälle vasta kello 15. Tämä säästää sähköä vuositasolla noin 50 000 kilowattituntia. Päiväaikaan käytössä ovat pienet saunat.

Rajoittamalla kiukaiden käyttöä ja laskemalla lämpötiloja saavutetaan vuositasolla yhteensä noin 15 000 euron säästö.

Uimahalli on kaupungin suurin yksittäinen energiankuluttaja ja siellä onkin tehty energiaa säästäviä ratkaisuja jo aiemmin. Esimerkiksi vuonna 2019 kiinteistössä otettiin käyttöön aurinkovoimala ja tänä vuonna hallille asennetaan lämpöpumppuja, jotka vähentävät energiankulutusta.

Kävelykatualueita pidetään talvella sulana vain vilkkaimmilla alueilla

Kaupunki säästää energiaa myös vähentämällä kävelykatualueiden sulanapitoa. Victoriantoria ja Hallituskadun kävelykatualuetta pidetään talvikaudella sulana vain eniten käytetyillä alueilla, käytännössä Rajalla på Gränsen -kauppakeskuksen edustalla.

Sulanapitoa korvataan normaalilla talvikunnossapidolla, kuten aurauksella ja liukkaudentorjunnalla. Muutosten vuoksi Hallituskadun kävelykatualueen kiinteistöjen tulee huolehtia talvikunnossapidosta itse aiempaa aktiivisemmin.

Victoriantorin osalta säästöjä syntyy talven aikana arviolta 15 000 euron arvosta ja Hallituskadun osalta 30 000 euron arvosta.

Katuvalaistuksessakin voi vielä säästää

Heti toteutettavien energiansäästötoimenpiteiden lisäksi Torniossa voidaan säästää jonkin verran katuvalaistuksessa.

Katuvalojen lamput on Torniossa jo pääosin vaihdettu led-valaisimiksi, joiden vaatima sähköteho on merkittävästi pienempi kuin vastaavien suurpainenatrium- tai monimetallivalaisimien. Lisäksi led-valaisimissa on käytössä yöaikainen tehonlasku, jolloin öisin, vähäisen liikenteen aikaan, valaistusteho puolitetaan.

Putaan ja Torpin alueilla ja eräillä kokoojakaduilla on kuitenkin vielä käytössä noin 1 100 vanhaa tekniikkaa edustavaa valaisinta. Näiden valaisimien osalta voidaan ottaa käyttöön ns. yöaikainen vaihepudotus, jolloin kolmannes valaisimista sammuu. Toimenpiteellä voidaan arvioida säästettävän noin 70 000 kWh sähköä vuoden aikana, mikä vastaa noin 10 000 euron kustannusta.

Teknisten palvelujen lautakunnan päätös energiansäästötoimista on voimassa elokuun 2023 loppuun saakka, johon mennessä jatkotoimenpiteitä arvioidaan kertyvien kokemusten perusteella.

Sivun alkuun