Tornion kaupunki selvittää valokuituverkon rakentamista uusille alueille, nyt vuorossa Alatornion alue

Tornion kaupunki selvittää valokuituverkon rakentamista uusille alueille, nyt vuorossa Alatornion alue

Tornion kaupunki selvittää yhdessä Kaakamon tietoverkko-osuuskunnan kanssa valokuiturakentamista Tornion kaupungin alueella. Selvitystyö on jatkumoa kolmelle aikaisemmalle Kaakamon tietoverkko-osuuskunnan ja kyläyhdistysten yhteistyössä toteuttamalle valokuituverkkohankkeelle Tornion eteläisissä osissa.

Talven ja kevään aikana tehtävän selvitystyön tavoitteena on käynnistää uusia valokuiturakentamisen hankkeita Tornion kaupungin alueella.

Miukin, Palosaaren, Kirkonmäen, Kokkokankaan ja Pirkkiön alueen selvitystyö käynnistynyt

Kaupunki on ryhtynyt tammikuussa kartoittamaan kiinteistönomistajien halukkuutta liittyä valokuituverkkoon Miukin, Palosaaren, Kirkonmäen, Kokkokankaan ja Pirkkiön alueella.

Kaupungin nettisivuille on avattu kyselylomake, jolla alueen kiinteistönomistajat voivat ilmoittaa halukkuudestaan liittyä verkkoon. Ilmoitus ei ole tässä vaiheessa sitova vaan sen tarkoituksena on kartoittaa, onko alueella riittävästi kiinnostusta liittyä verkkoon.

Asukasilta Kokkokankaan koululla keskiviikkona 30.1. klo 18

Kaupunki järjestää Miukin, Palosaaren, Kirkonmäen, Kokkokankaan ja Pirkkiön alueen asukkaille keskiviikkona 30. tammikuuta klo 18–19.30 valokuiturakentamista käsittelevän asukasillan. Paikalla vastaamassa kysymyksiin ovat Tornion kaupungin puolesta kehitysjohtaja Sampo Kangastalo sekä Kaakamon tietoverkko-osuuskunnan puolesta tietoverkkosuunnittelija Jarmo Ruohola.

Myös Putaan, Kallioputaan ja Luotomäen kartoittaminen jatkuu

Kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon kartoitettiin jo syksyllä myös Putaan, Kallioputaan ja Luotomäen alueella.

Tämänkin alueen kiinteistönomistajille suunnattu kysely on yhä avoinna kaupungin verkkosivuilla. Vastausprosentti on toistaiseksi verrattain alhainen. Suunnittelualueella on noin 550 kiinteistöä, kun taas kyselyyn on saatu 110 vastausta.

Vaikka 85 prosenttia vastanneista suhtautuu valokuituun myönteisesti, on valokuituverkon toteutuminen alueella epävarmaa, sillä kiinnostus on jäänyt odotettua selvästi alhaisemmaksi. Suunnittelua on kuitenkin mahdollista jatkaa pienemmässä mittakaavassa eikä mitään jatkotoimenpiteitä ole tässä vaiheessa rajattu pois.

Kolmannessa vaiheessa kartoitetaan yritysalueet Torppi ja Kromilaakso

Kolmannessa vaiheessa selvitetään yrityskiinteistöjen valokuitutarvetta Torpin ja Kromilaakson yritysalueilla. Työ on tarkoitus toteuttaa alkuvuodesta yhteistyössä Team Botnia Oy:n kanssa.

Tarkemmista aikatauluista sekä mahdollisista kyselyistä ja yleisötilaisuuksista tiedotetaan myöhemmin.

Lue lisää ja vastaa valokuitukyselyyn omalla kohdealueellasi

www.tornio.fi/valokuitu

Sivun alkuun