Tornion Rakennussora Oy:n maa-aineslupahakemus Laivaniemeen vireillä

Tornion Rakennussora Oy hakee lupaa maa-ainesten ottamiseen Tornion kaupungin Laivaniemen kylässä sijaitsevalle tilalle Mikanmäki 851-418-95-21. Lupahakemuksen mukainen ottamisalue sijaitsee Laivakankaan 2 -luokan pohjavesialueella. Noin 8,0 ha:n ottamisalueelta on suunniteltu otettavan 320 000 m³ hiekkaa ja soraa 10 vuoden aikana. Alueella on ollut voimassa oleva maa-ainesten ottolupa 30.6.2018 saakka. Suunnitellun ottoalueen naapuritilalla 851-418-95-24 on KTK-Tornio Oy:llä voimassa oleva maa-aineslupa.

Hakemusasiakirjat ovat hakemuksen kuulutusaikana 22.10.–20.11.2018 nähtävillä virka-aikana Tornion kaupungintalolla, os. Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio sekä kaupungin internet -sivuilla.

Hakemuksen johdosta niillä, joiden oikeutta tai etuutta asia koskee, sekä muilla tahoilla on oikeus mielipiteen ilmaisuun. Mielipiteet, joissa on mainittava diaarinumero 734/10.03.00/2018, on toimitettava kirjallisena Meri-Lapin ympäristöpalveluille viimeistään 20.11.2018 mennessä osoitteella: Tornion kaupunki, Meri-Lapin ympäristölautakunta, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio tai sähköpostilla ymparistonsuojelu (at) tornio.fi.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Kati Juurikka p. 040 770 3239, etunimi.sukunimi@tornio.fi.

Torniossa 19.10.2018

Meri-Lapin ympäristöpalvelut

 

Maa-aineslupahakemus

Sijaintikartta

Ottamissuunnitelma

Nykytilanne

Suunniteltu tilanne

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Pohjavesiputkien sijainti

Pinnan korkeusmittaukset

Sivun alkuun