Tornion Rakennussora Oy:n ympäristölupahakemus eräiden jätteiden vastaanottoon ja käsittelyyn, Tornio

Tornion Rakennussora Oy hakee ympäristölupaa (527/2014) asfaltti-, betoni- ja tiilijätteen, rakennuspuujätteen, kantojen, risujen ja ylijäämämaiden vastaanotto-, varastointi- ja käsittelytoimintaan. Toiminta sijaitsee Tornion kaupungissa tilalla Pentinmäki 851-410-88-4. Osalla alueesta on ollut maa-ainesten ottotoimintaa aiemmin. Hakemuksen mukaisen toiminta-alueen pinta-ala on noin 8 hehtaaria. Toiminta on ympärivuotista. Toimintaa on pääosin arkipäivisin klo 7-22. Kuormausta ja kuljetusta tehdään arkipäivisin klo 6-22 välisenä aikana.

Alueella käsitellään asfalttijätettä 2 000 tonnia, betoni- ja tiilijätettä 10 000 tonnia, metallijätettä 500 tonnia vuodessa, rakennuspuu- ja muuta puujätettä 20 000 tonnia vuodessa ja pilaantumatonta ylijäämämaata 20 000 tonnia vuodessa. Alueelle sijoittuu maankaatopaikka. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 29.9.-5.11.2021 alla sekä pyydettäessä Meri-Lapin ympäristöpalveluiden toimistossa (os. Suensaarenkatu 4, Tornio).

Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat tehdä kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet tulee tehdä kirjallisesti Meri-Lapin ympäristölautakunnalle 5.11.2021 mennessä osoitteeseen Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio tai sähköpostitse osoitteeseen ymparistonsuojelu (at) tornio.fi.

Lisätietoja hakemuksesta ja sen käsittelystä antavat ympäristötarkastajat, puh. 050 566 4195 ja 040 770 3239 tai ymparistonsuojelu (at) tornio.fi.

Torniossa 29.9.2021

Meri-Lapin ympäristölautakunta

 

Sijaintikartta

Ympäristölupahakemus

Aluesuunnitelma

Poikkileikkaukset täyttöalueesta

Sivun alkuun