Tornion Röyttän merituulivoimapuiston osayleiskaavan muutos vireille

TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja yleisötilaisuus

Rajakiiri Oy suunnittelee Röyttän merituulivoimapuiston osayleiskaavan muutosta Tornion Röyttänniemen teollisuus- ja satama-alueen eteläpuoleisella merialueella noin 10 km etäisyydellä Tornion kaupungin keskustasta etelään. Alue rajautuu lännestä Suomen ja Ruotsin väliseen rajaan ja Tornion laivaväylään, pohjoisessa Röyttänniemen asemakaavoitettuun teollisuusalueeseen ja idässä Kuusiluodon ja Kukkokarin väliseen merialueeseen. Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 18 km2.

Röyttän merituulivoimapuiston osayleiskaavan muutoksen alueelle suunnitellaan enimmillään 12:sta enintään 265 metriä korkean tuulivoimalan rakentamista. Tuulivoimalat ovat yksikköteholtaan noin 8–16 MW, jolloin koko merituulivoimapuiston kokonaisteho olisi korkeintaan noin 200 MW.

Hankkeen toteuttaminen edellyttää osayleiskaavamuutosta, koska voimassa oleva osayleiskaava mahdollistaa kaavassa osoitetuille tuulivoimaloiden alueille yhteensä 14 tuulivoimalan rakentamisen, joiden kokonaiskorkeudet saavat olla enimmillään 200 metriä merenpinnasta. Osayleiskaavan muutos laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena kaavana siten, että rakennusluvat voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella.

Röyttän merituulivoimapuiston osayleiskaavamuutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 15.2.-15.4.2024 Tornion kaupungintalon 1. kerroksessa ja internetissä osoitteessa https://www.tornio.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-mittaus/kaavatori/.

Hanketta ja sen kaavoitusmenettelyä esitellään yleisötilaisuudessa 29.2.2024 klo 17–19 Aineen museolla. Kahvitus klo 16.30 alkaen.

Osalliset ja muut torniolaiset voivat esittää aineistosta mielipiteensä nähtävilläoloaikana sähköpostitse kirjaamo@tornio.fi tai postitse Tornion kaupunki, Kaupunginkanslian kirjaamo, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio.

Kaavan suunnittelualue rajautuu Ruotsin rajaan, joten kaavalla on rajat ylittäviä vaikutuksia. Kaavan kansainvälisen kuulemisen toteuttaa Suomen ympäristökeskus (SYKE). Lapin ELY-keskuksen mukaan (LAPELY/3755/2022) hankkeeseen ei tarvitse soveltaa YVA-lain (252/2017) mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Lisätietoja osayleiskaavamuutoksesta antavat seuraavat henkilöt:

Tornion Kaupunki, Harri Ryynänen, puh. 040 704 8720 ja Päivi Harjuniemi, puh. 040 546 2977

Ramboll Finland, Pirjo Pellikka, puh. 040 532 2380

Rajakiiri Oy, Ari Soininen, 010 505 5040

Tornion kaupunki
Tekniset palvelut/Kaavoitus ja mittaus

Sivun alkuun