Tornion Vesi: Pidä osana kotivaraa juomavettä sekä puhtaita kanistereita ja ämpäreitä veden säilytykseen

Tornion Vesi: Pidä osana kotivaraa juomavettä sekä puhtaita kanistereita ja ämpäreitä veden säilytykseen

Tornion Vesi Oy on varautunut sähkökatkoihin ja vedenjakelun pitäisi toimia normaalisti lyhyen (noin 2 tuntia) sähkökatkon ajan. Veden paineessa voi olla kuitenkin poikkeamia. Varautumisesta huolimatta, etenkin pitkät sähkökatkot voivat kuitenkin keskeyttää veden tulon. Kaikissa kotitalouksissa onkin hyvä olla osana kotivaraa varastossa puhdasta juomavettä muutaman päivän tarpeeseen, 6-10 l/hlö. Lisäksi on hyvä olla puhtaita kannellisia ämpäreitä tai kanistereita veden kuljetukseen ja säilytykseen.

Vesijohtovesi on turvallista juoda sähkökatkon aikanakin. Mikäli vedessä on tavallisesta poikkeavaa väriä, se johtuu yleensä verkostossa tapahtuneiden virtaamamuutosten irrottamista sakoista. Ongelma poistuu juoksuttamalla vettä, kunnes sen laatu on normaali.

Vältä veden käyttöä sähkökatkon aikana, jotta jätevedet eivät pääse tulvimaan

Jätevesi valuu yleensä painovoiman avulla kiinteistöstä viemäriin ja viettoviemäreissä, mutta jäteveden siirtoon viemäriverkostossa jätevedenpuhdistamolle tarvitaan lisäksi pumppuja. Suurin osa näistä pumpuista lakkaa toimimasta sähkökatkotilanteessa.

Jotta viemäriverkoston varastokapasiteetti ei sähkökatkotilanteessa ylity ja johda jätevesiylivuotoihin tai jopa viemäreiden tulvimiseen kiinteistöillä, on tärkeää välttää veden käyttöä sähkökatkon ajan, vaikka veden toimitus jatkuukin. Esimerkiksi suihkussa käyntiä, kylpyä ja harkinnan mukaan vessanpytyn vetämistä on syytä välttää lyhyenkin sähkökatkon ajan viemäriverkostoon liitetyissä kiinteistöissä.

Mikäli kiinteistöllä on oma jätevesipumppaamo, voi vedenkäytön jatkaminen aiheuttaa nopeastikin viemärin tulvimisen kyseisellä kiinteistöllä.

Kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittelyjärjestelmän toimivuus sähkökatkotilanteessa on hyvä selvittää etukäteen.

Kiinteistöillä mahdollisesti olevien viemäreiden tulvimisen estolaitteiden toimivuus on syytä tarkistaa ja varmistaa ennen sähkökatkoja.

Estä legionellan kasvu ja vesimittarin jäätyminen kiinteistöllä

Vaikka toimitettu kylmä vesijohtovesi on hyvälaatuista, kiinteistöillä pitää huolehtia, että lämpimän käyttöveden järjestelmien lämpötila ei energiansäästöstä huolimatta laske niin alhaiseksi, että olosuhteet ovat suotuisat legionellabakteerien kasvulle. Legionellabakteerien kasvua vesijärjestelmissä voi torjua huolehtimalla, että lämpimän veden lämpötila on säännöllisesti vähintään 55 °C koko vesijärjestelmässä.

Pakkaskaudella vesijohdot ja -mittarit voivat jäätyä, jos ne ovat tilassa, jonka lämpötila pääsee laskemaan pakkaselle. Paras keino estää jäätyminen on eristää vesiputket hyvin ja pitää vesimittaritila lämpimänä.

Sivun alkuun